Tuesday, June 19, 2018

US Steel, Košice

Košické železiarne

PONOVEMBROVÝ PRÍBEH KOŠICKÝCH ŽELEZIARNÍ

Je to príbeh hlupákov a darebákov; hlupákov zdola a darebákov zhora. Keď rodiaca sa a orgazmujúca novembrová lumpeninteligencia menila náš pokojný svet na svet kapitálu, jeho slobody a jeho demokracie, nedalo sa to bez zapojenia robotníckej triedy. Tá bola vedúcou silou socialistickej spoločnosti. Marxizmus, jeho filozofia, etika, estetika, ale aj ideológia, či ekonomická teória chápali túto sociálnu skupinu ako spoločenskú silu v mene ktorej, a za účasti ktorej, sa uskutočnia také revolučné premeny spoločnosti, že zaniknú – odstránia sa – príčiny chudoby, biedy, nezamestnanosti, vojen, vykorisťovania a útlaku. Že sa uskutoční sen mnohých generácií, a to od nepamäti ľudstva, sen o spravodlivej a ľudskej spoločnosti. Kde bude platiť rovnosť, skutočná solidarita, a mierové spolunažívanie národov. Že prestane platiť zásada, písaná i nepísaná: človek človeku vlkom. Socializmus v praxi, a zároveň prvá, nižšia etapa historicky novej, komunistickej spoločensko-ekonomickej formácie. Také boli a v spomienkach zostali, hriechy komunistov.

To, čo dnes máme, za to bojovali ich odporcovia: celý tzv. tretí odboj. Uskutočnili sa ideály a ciele plejády politických väzňov, amatérov i platených profesionálov. Im treba poďakovať, modliť sa za nich, stavať im pomníky, rozdávať štátne vyznamenania za dnešný blahobyt, za masy bezdomovcov a žobrákov, za živorenie detí a dôchodcov, a chudobu väčšiny spoločnosti. S jasnou, až fatálnou perspektívou vojen a nešťastí. Plány darebákov sa plnia ďalej. Ukrajinský prezident už povolal na svoje územie vojská NATO, vrátane dvoch našich tankov, aby tam cvičili. Gliwice na dosah. Poliaci a ich bratia v zbrani, zúfalo tlačia Titanic do cieľa. Hrozbou pre mier je aj náš minister obrany, ktorý si ešte nezvykol, že už nevelí motostreleckej rote.
Veľké sny, podobne ako veľké lásky, vyžadujú odhodlanie, vernosť, vášeň a zanietenosť, ale aj obyčajnú trpezlivosť. A keďže majú ľudský pôvod, nevyhnú sa ani chybám, ilúziám, malým či väčším omylom. Nevydarený nedeľný obed ešte nemusí byť dôvodom na povolanie Otela do služby. Ale vernosť a zásadovosť nakoniec taký sen vždy naplnia. Stane sa. November, podobne ako farebné a iné majdán či arabrevolúcie, z veľmajstrovskej dielne v USA a ich eurožravcov, boli naplánované inak. Aby boli úspešné, aby sa vrátili investície z vymývania mozgov, predpokladali primerané množstvo hlupákov a primerané množstvo darebákov. A tí ostatní, než sa spamätajú, rovnako ako v nacistickom Nemecku, už budú stáť v radoch vo wehrmachte, alebo na Kupónovú knižku. Jednoduchý a odskúšaný recept.
Košické železiarne svoj sen dosnívali v kvietkovanom Národnom divadle. V ich mene, po plejáde utláčaných hercov, vystúpil aj zástupca robotníckej triedy a pridal sa na stranu víťazov. Vepeenkársky hlupáčik ešte nevedel, že strana víťazov už nikdy nebude jeho, ani tých, ktorí v pote tváre tieto železiarne postavili a oddreli v nich, pri vysokých peciach, či inde, v noci aj cez sviatky, roky poctivej práce. Za to mali nie len rodinné podnikové rekreácie, za cenu ktorej dnešné vyzradenie by mohlo vyvolať masové nepokoje, ale aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, teplé jedlo aj na nočných zmenách, nápoje a lacnú dopravu z a do práce, ale aj pokojný a dôstojný mierový život. Taká nuda. Navyše, ak jeden z budúcich ministrov ich uistil, že byť nezamestnaným je fajn. Budú si môcť chodiť na rybačku, alebo naháňať zlodejov po dome, kedy sa im zachce. A tuzexovo vysvetrovaný, z Party 77, aj v prezidentskom prejave, dal čestné slovo, že žiadna nezamestnanosť nebude, že je to len komunistické strašenie. Dnes je úplne jedno, kto bude ich novým vlastníkom; kapitál prichádza a odchádza len pre zisk, a so ziskom. Bratia v zisku.
Príbeh košických železiarni koncentrovane vyjadruje celé ponovembrové divadlo. Keď sa stavali, investorom bol socialistický štát, to jest boli postavené z domácich zdrojov, z práce a daní nás všetkých. My, občania, bez rozdielu rasy a pôvodu, sme boli rovnými vlastníkmi, ich spolumajiteľmi. Štát nám to vyplácal cez bezplatné školstvo a zdravotníctvo, lacné a dostupné byty a celú škálu sociálnych istôt. Železiarne boli postavené za technologickej a inej pomoci Sovietskeho zväzu. K tomu bola vybudovaná špeciálna, širokorozchodná trať z jeho územia až k peciam, na prepravu železnej rudy. Za rudu sme nemuseli platiť peniazmi, ale tovarom, výroba ktorého dávala prácu tisíckam našich ľudí. Hladové doliny či nezamestnanosť Rómov bol len sen Party 77.
Po prevrate, po neurochirurgických úpravách myslenia a hodnôt, za aktívnej účasti hlupákov a darebákov, zisky železiarni – pôvodne do štátneho rozpočtu – presmerovali do súkromných rúk. Najprv domácich, aby sa naplnili pinkódy a stranícke kasičky. Potom k tým, čo sa o ich výstavbu a fungovanie ničím nezaslúžili. Rovno do USA. Jedni postavili, pracovali, druhí užívali. Taká je sloboda a demokracia v kapitalizme. V praxi sa javí tak, že americkí majitelia za jeden deň minú, len na kubánskych cigarách, viac ako mesačne zarobí potomok vepeenkárov pri vysokej peci, či sa mu ujde na almužne nazývanej dôchodok. A ak by ste to chceli zmeniť, vrátiť veci do normálu, aby meradlom hodnôt bola práca, nie ukradnutý majetok, ste ľavicoví extrémisti!
Čítajte so mnou: „Ľavicový extrémizmus sa vyznačuje predovšetkým sociálnymi, triednymi predsudkami, sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Prívrženci chcú zaviesť sociálno-komunistický režim alebo anarchiu. Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti… Typickým znakom ľavicového extrémizmu je rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí.“ Taká je oficiálna stránka ministerstva vnútra SR, január 2017. A určite ju sformuloval bývalý komunista druhej intelektuálnej kategórie, ale najvyšších ambícií. A určite pochádzal z chudobných vidieckych pomerov. A určite, nebyť etapy socializmu, dodnes by mal v domčeku udupanú hlinu. Teraz má udupanú česť a morálku bez hraníc.
Sympatické je, že minister reprezentuje ľavicovú sociálnodemokratickú stranu. Strany tohto typu sa vždy hlásili, aby sme nepoburovali marxizmom, a členstvom jeho otca v KSS, k ideálom Veľkej francúzskej revolúcie. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Boli to aj ideály renesancie, predtým ešte starovekých filozofov, dokonca aj najstarších čínskych mysliteľov pred, pred nimi. A rôzne formulované sú tieto ideály prítomné v každom veľkom náboženstve, vrátane kresťanstva. Tradované umývanie nôh, bratia v Kristu, je len vyjadrením pokory a rovnosti všetkých ľudí. Zásady nepokradneš, či nezabiješ nevymysleli komunisti, sú v desiatich božích prikázaniach. Židia i kresťania sa k nim denne hlásia. Pravda, pokiaľ práve nevyhrali voľby a nesedia vo vláde. Alebo nevlastnia banku alebo fabriku na tanky či rakety. Privatizácia nebola krádež, bola to superkrádež. Povolený pravicový extrémizmus. Hlupáci dovolili, darebáci vymodlili.
Rovnaký názor na ľavicový extrémizmus, ako ho dnes definuje naše za-kalené ministerstvo vnútra, mal aj Hitler. Aj fašisti odmietali akúkoľvek rovnosť: rasovú, triednu, či sociálnu. Smer Oswienczim, znova a nanovo? Nepropaguje naše ministerstvo vnútra, náhodou, hodnoty, ktoré sú trestným činom? Aj v nacistickom Nemecku, než začali vraždiť Židov, komunistov, kňazov, či Rómov a duševne chorých, zakázali najprv snívať. Naberáme rovnaký smer?

Židia i Nežidia si v týchto dňoch pripomenuli obete holakaustu a oslobodenie najväčšieho koncentračného tábora v poľskom Oswienczime. Nikdy viac! Len sa znova zabúda na takú maličkosť, na príčinu: kto takéto tábory staval, a kto z nich ich obete oslobodzoval. Kto a koľkokrát vzdal, pri týchto spomienkach, úctu Sovietskej armáde za toto oslobodenie? Náš prezident, horlivý odporca fašizmu, by hádam pri takýchto slovách vďaky preglgol nie len svoju zväzácku, ale aj otcovu stranícku knižku.
Fašizmus nezastavíme tým a tak, že budeme ukazovať jeho obete a pripomínať jeho brutalitu, to je len časť pravdy. Druhá, kľúčová, je o jeho príčinách. Že je dielom kapitalizmu, takého systému, v akom dnes žijeme. Stačí sa len pozrieť v akých podmienkach, a ako žije drvivá väčšina našej spoločnosti. Tí, čo nevlastnia železiarne, alebo stream cofee, ktorí ak aj majú prácu, či priemerný dôchodok, ledva prežívajú. Toto nie je koncentračný tábor? A čo svet? Aký je rozdiel medzi fingovaným nacistickým napadnutím Poľska a fingovaným americkým napadnutím Iraku, Líbye? A čo nám roky chystajú naši triedni priatelia na Ukrajine?
Aký je rozdiel medzi mučením väzňov v nacistických táboroch a mučením väzňov v súčasných amerických väzniciach? A čo tajné väznice americkej CIA? Nie je to, prinajmenšom hanba systému? Nie je to aj naša hanba a urážka, že toto je náš spojenec? Naozaj sme si ho vybrali? Ak vznikajú tzv. populistické strany, sú len zákonitou reakciou na realitu, na obavy občanov, ktorí sú zastrašení, a v koncoch. Nevedia sformulovať svoje ciele, i nájsť cestu ako zmeniť tento falošný svet plný nespravodlivosti, dvojakých metrov a zločinu.Aj podľa teologických učení Stvoriteľ nedovolí, aby rastúca masa zla prevážila a zničila jeho dielo. Zasiahne. Keďže je originálny, potopa sveta nehrozí. Možno len predpokladať, že to bude zábava na celý vesmír. Otázka otázok je: kde je tá, jeho i ľudská, kvantitatívna hranica? Marxizmus ju definuje ako revolučnú situáciu, keď utláčaná väčšina už nechce takto ďalej žiť. K revolúcii to ešte nestačí, musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že staré zlo už nedokáže zabrániť zmene. Tak nám pán Boh, pred hlupákmi a darebákmi, pomáhaj!

Monday, June 18, 2018

Die Pisdologie

Konečně věda, která zkoumá chování některých V.I.P. žen!!!

16. 05. 2018 22:14:13
Moderní doba přinesla ženám, zvláště příslušnicím euroatlantického civilizačního okruhu nejen dosud nebývalou svobodu a rovnoprávnost s muži, ale hlavně možnost veřejně se angažovat a být obsazovány do politických funkcí.
Právě se zvýšenou mírou veřejné angažovanosti žen se začíná projevovat, že do politiky, státních a polostátních institucí, médií atd. čím dál tím více proniká velmi zvláštní kategorie žen - rádobyemancipovaných a za všech okolností usilovně škodících majitelek neúměrně a neopodstatněně vysokého sebevědomí - tzv. pizd. Nárůst počtu pizd ve veřejném životě a jejich zvyšující se vliv na dění v celém světě byl zachycen i čelními psychology, sociology, teology, politology a blogy. Jistě není náhodou, že nejrychleji se nová věda, Die Pisdologie, (česky pizdologie) rozvíjí v zemích německého a tedy i částečně turecky mluvícího jazykového okruhu.K dispozici tak máme první pokusy o definici pizd a jejich členění do skupin podle společných znaků. Je popsána vzájemná interakce mezi jednotlivými skupinami pizd, ať se již jedná o vzájemnou kooperaci či nesmiřitelný antagonismus. Okrajově se pizdologie také zabývá odlišením pizdy od zcela normální, neafektované, rozumně uvažující ženy. To vysvětluje popularizátor této nové vědy curyšský psycholog Dr. Helmuth Karl Neurathvogelwunderkoppel, Ph.D. v předmluvě ke svém dílku "Iuj notoj pri pisdologio" (Zurüch, Neue Fest Psycho Verlag, 2018) slovy:"Normala virino ne estas pisdino. Pisdino ne estas normala virino." Jako většina Neurathvogelwunderkoppelových publikací i tato je psána v esperantu a její český překlad bohužel není k dispozici.
Jak tedy poznat pizdu? Obvykle disponuje jedním nebo několika znaky:
- pizda chorobně touží po popularitě, je tedy často tzv. VIP.
- pizda se nejčastěji prosazuje ve státní nebo státem dotované sféře
- pizda chorobně touží něčemu velet, něco řídit, o něčem rozhodovat
- pizda tomu, čemu velí, co řídí a o čem rozhoduje nikdy moc nerozumí
- pizda má vytvořený jediný správný názor na cokoli; všichni, kdo mají jiný názor jsou -isti nebo -filové nebo -fobové
- pizda svůj jediný správný názor nekompromisně prosazuje, bez ohledu na následky
- pizda vyvíjí obrovské úsilí k tomu, aby ty, co mají jiný názor znectila, poškodila nebo nejraději zničila
- pokud je pizda nějakou náhodou ze své pozice vykopnuta, vždy za to může štvavá kampaň lidí kolem ní, většinou mužských šovinistických prasat
- pizda je neuvěřitelně vztahovačná
Prof. Dr. Hans Joachim Kleinsimir, MBA, HchkrDtn u.s.w. z Vysokého učení humanitního ve Schwarze Pumpe vydal publikaci Pizdy mezi námi (Pisden unter uns, Berliner Verlag für keine Trottel, Berlin, 2017), která nabízí první pokus o kategorizaci pizd z několika hledisek. Kleinsimir člení pizdy podle věku na Kleinepisden, Jungepisden, Mittlerenaltenpisden a Omapisden. Také tvrdí, že již od útlého věku lze pizdu identifikovat, nedá se ale určit, v jaké oblasti bude pizda působit a kolik škody napáchá. S trochou nadsázky tvrdí, že "Jednou pizda, navždy pizda" , v originále "Einmal Pisde, immer Pisde". Dalším kritériem pro členění pizd je pro Kleinsimira obor společenského života, kde se chce pizda uplatnit a projevit a kde může vytvořit co nejvíce škod a kde může co nejusilovněji nasírat. Toto hledisko nazval příznačně "Scheißeaufschlüsselung" a pizdy dělí do kategorií Kunstundkulturpisden, Mediapisden, Politikpisden, Aktivistpisden, Feministpisden a pro zbytek určil kategorii Sammelgruppepisden. Jednotlivé kategorie člení na podskupiny - namátkově zmíním např. TVpisden či Youtubepisden v kategorii Media. Zajímavé jsou některé podskupiny v kategorii Politik: Gemainepisden (obecní pizdy), Regionpisden, Staatpisden, Bundespisden, EUpisden či Weltpisden již asi netřeba překládat. Kromě věku a zaměření kategorizuje Kleinsimir pizdy i podle rozsahu způsobených škod, a to na Nichtvielpisden (nic moc pizdy), Mittlererbereichpisden (pizdy středního doletu), Katastrofapisden a nejhorší kategorii bych přeložil asi jako Andělská pizda.
Studiem této problematiky se ovšem nezabývají pouze muži a pouze Němci. PhDr. D. Fišer Máslo Volová, MBA, PhD, VZP se ve svém díle "Jsem pizda" (nakl. CzechCow, Praha, 2017) snaží vžít do pocitů, nálad, motivace a emocí pizd. Sama v doslovu přiznává,že se jí to podařilo natolik důkladně, až se z ní stala docela obstojná pizda. Kniha pak končí větou, kterou použila pro název svého díla. Jako perličku uvedla autorka v rozhovoru pro renomovaný polský psychologický časopis "Idiota i tępak", že po jednom výtisku věnovalačelným evropským političkám. Jejich reakce byla jednoznačná, rychlá a naprosto nekompromisní - snad ze všech koutů Evropy zaznělo "Me too", nejhlasitěji pak "Ich auch".
Polský vztahový kouč, terapeut a pacient Gregorz Szaleniec - Boliglowa ve své stati Zycie s pizdą (wyd. IQzero, Zakopane 2018) pak pizdu definuje jako "generalnie pierdolniętą babe, która chce tylko jedyną rzecz - dojebać świat wokól siebie" - tedy psychicky nezralou ženu, jejímž cílem je měnit svět kolem sebe. Szaleniec - Boliglowa se nebojí pustit na dosud neprobádané území, když se zamýšlí nad tím, zda vlastnosti, kterými se pizda vyznačuje se nemohou projevit i u jiných pohlaví než jen u žen - např. u mužů.
Všem zájemcům o tuto problematiku pak mohu jen doporučit díla jako Pisden - Mythen und Realität (Kopf, Weiskopf, Schwarzkopf a kol., München 2018) nebo memoáry Pisden in politik (kolektiv autorek, Bruxelles 2018).
Jako dobrou zprávu nakonec jsem si nechal, že pražské vydavatelství Hrad připravuje obsáhlé, ale jistě svěží dílo s pracovním názvem "Pizda sem, pizda tam".
A jako úplně nejčerstvější perličku vydaly agentury zprávu, že na návrh nejmenované ministryně bude v Praze vybudován "Pomník známé pizdě" , kam bude moci chodit její čokl srát.

Friday, June 15, 2018

Sexual bureaucracy

В Нидерландах появилось приложение для официального согласия на секс

Владимир Бровин
В Нидерландах появилось приложение для официального согласия на секс

Больше не надо брать с собой юриста на каждое свидание!
Боитесь, что из-за Вайнштейн-истерии и «охоты на ведьм» останетесь без секса, или он будет омрачен угрозой обвинения в домогательствах?
Но не печальтесь. Эту проблему решил голландский стартап LegalThings. Он создал приложение под названием LegalFling, которое позволит вам получать официальное согласие на секс от объекта вашего вожделения
В Нидерландах появилось приложение для официального согласия на секс

В Нидерландах появилось приложение для официального согласия на секс
Legal Fling приложение для согласия на секс
Работает это так: вы встречаетесь с девушкой, между вами возникает искра, и вы практически подошли к процессу; но перед тем, как начать ваше нежное совокупление, вы достаете телефоны и даете друг другу официальное разрешение на половой акт, которое, в случае чего, ваш юрист сможет использовать в суде. А говорят, что романтика умерла!
Кроме прочего, в LegalFling можно настроить опции вашего грядущего секса. Готовы ли вы к BDSM и грязным ругательствам, или нет, хотите ли использовать презерватив, или в ваших отношениях царит тотальное доверие? Все это есть в настройках. Главное, убедить присяжных и судью в том, что все было по любви.
Остается загадкой, имеет ли подтверждение согласия в данном приложении юридическую силу. Разработчики утверждают, что условия согласия формируются в соответствии с законодательством конкретной страны.
Приложение Legal Fling может стать настоящей находкой для жителей некоторых государств. Напомним, в конце 2017 года в Швеции вступил в силу закон «О согласии на секс», согласно которому мужчины должны получать от женщин письменное согласие на секс — в противном случае, половая связь считается изнасилованием.
Кажется, секс уже никогда не будет таким, как прежде.

Monday, June 11, 2018

Hooton, Kaufmann, Morgenthau

Hootonov plán z roku 1940 https://diskuter.wordpress.com/2016/04/02/hootonov-plan-ako-nechat-zmiznut-cely-narod/
Likvidácia nemeckého genofondu pomocou masového prisťahovalectva cudzincov
Kaufmannov plán https://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish!
– prezentovaný v roku 1941 z pera židovského američana Theodora Newman Kaufmana, ktorý vyzýval, že “Nemecko musí byť kompletne zničené” a navrhoval to docieliť pomocou plošnej sterilizácie Nemcov. Čo ma prekvapilo, tak údajne v jeho diele po prvý raz zaznel pojem “konečné riešenie” a týkalo sa paradoxne plánu genocídy nemeckého národa v prípade jeho porážky v druhej svetovej vojne.
Morgenthauov plán http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/05/sssr-nedovolil-vyhladit-porazene-nemce.html
– prezentovaný koncom roku 1943, ktorý počítal s rozdelením povojnového Nemecka do 6 samostatných republík, demontážou celého nemeckého priemyslu so zámerom následného vyvolania hladomoru, ktorému mala podľahnúť značná časť populácie.
Smola pre nás je, že sa daná “skupina” rozhodla pre veľký úspech plán likvidácie rozšíriť na celú Európu, resp. na celú bielu rasu.

Thursday, June 7, 2018

Obituary for Common Sense


Thursday, May 31, 2018

Europe+Russia

Придется брать Берлин и Париж. О месте Европы в российском будущем.

Четверг, 31 Мая 2018 г. 11:15
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
Каждый раз, когда геополитическая обстановка указывает на возможность или даже вероятность сближения России и "старой Европы", которая пытается вырваться из тисков американского влияния, в российском инфополе, соцсетях и даже в определенной части экспертного сообщества просыпается антиевропейский ресентимент. Образно выражаясь, с точки зрения общественного восприятия в России Европа накопила за последние годы такую негативную карму, что многим непонятно, зачем вообще пытаться выстраивать какие-то позитивные отношения с европейскими странами, в то время как самые горячие головы до сих предлагают немедленно отомстить отключением газа европейским потребителям за участие европейских политиков в украинском кризисе. При этом любая форма российско-европейской кооперации зачастую воспринимается как бессмысленная слабость, от которой нужно немедленно избавиться.
Фактически часть общества задает, зачастую в довольно эмоциональной форме, вопрос: почему бы нам не разорвать отношения с Европой и не самоустраниться от любых проектов создания общеевропейского экономического пространства и общеевропейского пространства безопасности?
Если смотреть на вещи прагматично, то ответ на этот вопрос звучит так: Россия не должна сама делать то, ради чего была создана НАТО. Один из архитекторов НАТО, британский политический деятель и генерал Гастингс Лайонел Исмей, придумал емкую формулу, которая описывает главную цель существования Североатлантического альянса: "Не допускать Россию в Европу, обеспечивать американское присутствие в Европе и держать Германию в подчиненном положении". Давайте посмотрим, что произойдет, если российское руководство последует псевдопатриотическим призывам, разорвет или заморозит отношения с Евросоюзом или даже опустит на наших европейских границах политический, экономический, культурный и информационный железный занавес. В этом случае в Европе точно не будет российского влияния, там будет максимальное влияние США, а Германия вообще лишится шансов на выход из подчиненного Вашингтону положения. Получается, что радетели за максимально жесткую и бескомпромиссную политику в отношении Евросоюза на самом деле добиваются тех же самых целей, ради которых наши враги создали НАТО.


В 2015 году, на пике украинского кризиса и в момент максимально сложных отношений между Россией и Европой, автор этих строк вбросил в информационный оборот формулу, которая тогда возмутила многих — "Нам нужен Берлин, а не Киев". Тогда только самые завзятые оптимисты могли предположить, что через три года президент Франции будет в Петербурге каяться перед Путиным за расширение НАТО на восток и жаловаться российскому президенту на то, что у Европа не обладала "достаточным суверенитетом", однако именно это и произошло.
Один из ключевых аргументов против любых попыток наладить равноправные и продуктивные отношения между Россией и Европой сводится к тезису "Европейцы никогда не откажутся от американских рынков ради России, а следовательно, нет никакого смысла пытаться оторвать Европу от США". Это очень близорукая и до смешного наивная позиция. Никто и не ожидает, что Европа от чего-то откажется ради России или сотрудничества с ней. Ожидается, что если у европейских элит еще сохранился инстинкт самосохранения, то ради выживания самой Европы или "Европейского цивилизационного проекта" им нужно будет оторвать Европу от США и воспользоваться всеми возможностями, которые предоставит сотрудничество с Россией. О какой важности доступа на американские рынки можно говорить в случае подчинения европейского законодательства американским корпоративным судам, которое должно было быть обеспечено подписанием Трансатлантического тихоокеанского партнерства? О какой важности доступа на американские рынки можно говорить, если на Европу "повесят" выплату дани размером в сотни миллиардов долларов в год на содержание американского ВПК и армии, как того сейчас требует Дональд Трамп? О каком экономическом развитии вообще можно говорить, в том случае если американцам удастся насильно "перевести" европейскую промышленность на потребление сверхдорогого американского СПГ?
Даже Джордж Сорос уже заявил об "уничтожении" трансатлантического союза между США и Европой и предрек начало нового экономического кризиса, который будет вызван в том числе этим важнейшим геополитическим событием.
Было бы непростительной глупостью не воспользоваться этим шансом. Можно бесконечно перечислять проблемы и уязвимости европейского проекта, и это вполне интересное и даже полезное занятие, но нужно понимать, что европейская слабость означает дополнительные возможности для России. Сегодня договариваться со слабеющим, децентрализованным, напуганным вечным финансовым кризисом (который, кстати, снова поднимает голову в Италии) и глубоко травмированным Brexit Евросоюзом легче, чем когда бы то ни было. Это тоже уникальный шанс выстроить отношения на новых и выгодных для России условиях, и то, что американские СМИ и экспертное сообщество так паникуют по поводу сближения России и Евросоюза, — лучшее доказательство правильности такого подхода.
Евросоюз, несмотря на все проблемы, — это все еще очень платежеспособный рынок, а также один из планетарных лидеров в сфере развития науки, техники и высоких технологий. В условиях жесткой глобальной конкуренции было бы неразумно отказываться о тех синергетических возможностей, которые открываются для российских науки и бизнеса, в том случае если российско-европейское сотрудничество станет деполитизированным и независимым от токсичных предрассудков заокеанских политиков.
У нас многие любят посмеяться над европейцами, которые сейчас кажутся мягкими и потерявшими воинственный дух предков. Но, во-первых, практика показывает, что любая цивилизация не статична и может преподносить сюрпризы. В загнивающей и морально разложившейся России 90-х мало кто мог бы разглядеть ее сегодняшний потенциал. А во-вторых, не нужно проявлять к ослабевшей Европе презрение. Наоборот, к сегодняшней Европе, которая отвыкла от запаха пороха, но очень боится внешнего мира, нужно проявлять уважение — то самое уважение, которое проявляет хороший бизнесмен к очень платежеспособному клиенту.

Аллергия Европы на порох — это прекрасный повод для прибыльного бизнеса. Не зря Владимир Путин предложил Эммануэлю Макрону российские услуги в плане обеспечения европейской безопасности. Наглядная демонстрация российских возможностей в Сирии уже служит отличной рекламой для таких предложений. Перефразируя генерала Исмея, можно сказать, что общее пространство безопасности, о котором Макрон и Путин говорили на петербургском форуме, вполне может строиться по формуле: "Не допускать США в Европу, обеспечивать российские интересы в Европе и поддерживать европейскую независимость". Если европейская политическая элита согласится на такую схему, то самый страшный кошмар американских стратегов немедленно станет геополитической реальностью.

Sunday, May 27, 2018

Islam and judaism

P. Curzio Nitoglia: ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998). Židovsko-talmudské korene Islamizmu.

Krátka knižka (cca 25 strán základného textu s krátkymi kapitolami).
Autorom je taliansky dominikánsky kňaz Curzio Nitoglia, ktorý v stručnej forme zhŕňa výskum P. Théryho venujúci sa skutočnému pôvodu islamu a skutočných cieľov jeho snáh o islamizáciu kresťanskej Európy.
Théryho výskum vyšiel v roku 1955, Nitogliova kniha v roku 1998.
Základná myšlienka knihy je približne takáto:
– Islam nie je žiadne spontánne vzniknuté arabské náboženstvo, ale je to judaizmus prispôsobený arabskej mentalite, pričom jeho prvotným cieľom bolo šíriť judaistické myšlienky (Starý Zákon a Talmud) medzi arabské obyvateľstvo, poprípade použiť arabov ako nástroj boja židov proti kresťanom (pre pochopenie kontextu: v tej dobe žila v Mekke veľká kresťanská komunita a kresťanská Byzantská ríša bola v tej dobe jednou z najmocnejších krajín Európy)
– Inšpiráciou pre vznik islamu nebolo žiadne “božské vnuknutie” Mohamedovi, ale vplyv jeho židovskej manželky Khadidje a vplyvného miestneho rabína z Mekky.
– Korán bol spísaný práve týmto rabínom, zatiaľ čo Mohamedova úloha bola výlučne v kazateľstve a šírení novej viery.
– Pôvodný korán vychádzal zo skrátenej verzie Piatich kníh Mojžišových, ale po Mohamedovej smrti sa stratil. Dnešný korán je už iba zbierkou historiek o živote Mohameda, ktoré boli spísané po jeho smrti. Je to teda akási “apoštolská verzia” Koránu.
– S postupom času došlo medzi Mohamedom a miestnymi Židmi k natoľko vážnym rozporom, že sa ich spolupráca skončila a cesty islamu a judaizmu sa vydali vlastnými smermi.
Detailnejšie poznámky z knihy:
– Pred príchodom Mohameda bola Mekka arabským náboženským centrom, kde polyteistická spoločnosť uctievala ako Božie podobenstvá rôzne exotické púštne kamene . Najznámejším z nich je dodnes zachovaný čierny kameň v Ka’abe (moslimská svätyňa v Mekke).
– Pod vplyvom Mohameda došlo k dobrovoľnému a neskôr nedobrovoľnému prestupu týchto arabských polyteistov na arabizovanú verziu Talmudu.
– Prvotný Korán bol napísaný v hebrejčine Mohamedovým priateľom rabínom. Mohamed nevedel ani čítať ani písať a jeho úlohou bolo preto spočiatku iba ústne šírenie nového náboženstva.
– Meno Alláh je v zásade iba poarabčená verzia židovského Jahveho. Korán obsahuje tiež mnoho iných narážok na témy zo Starého zákona, vrátane typicky judaistických pojmov a spôsobov argumentovania.
– Mohamedova snaha v Mekke o hlásanie nového náboženstva bola prijatá s maximálnym nepriateľstvom a odmietaním.
– Keďže hebrejsky písané texty miestne obyvateľstvo ostro odmietalo, presvedčil Mohamed rabína, aby preložil Korán do arabčiny.
– Tento arabský preklad Piatich kníh Mojžišových sa nedochoval, pravdepodobne bol zničený počas búrlivých konfliktov po Mohamedovej smrti. Sú o ňom iba zmienky v neskorších “apoštolských” textoch Koránu. Z rôznych indícií sa však dá usudzovať, že sa jednalo o skrátené preklady a výklady židovských starozákonných textov. Zopár úryvkov z pôvodného Koránu sa dodnes dochovalo v podobe citácií v neskorších “apoštolských” koránových textoch.
– Novo hlásaný Islam propagoval TOTÁLNE PODRIADENIE Božej vôli, čo bola typicky judaisticko-talmudistická myšlienka. Vo všeobecnosti vykazuje Korán veľkú podobnosť s talmudskými textami.
– Už zakrátko po svojom vzniku začal islam útočiť na početnú kresťanskú komunitu, ktorá žila v Mekke.
– Postupom nasledujúcich rokov sa Mohamedova predstava o islame začala rozchádzať s židovskou predstavou a začal prispôsobovať islam arabskému prostrediu a arabskej mentalite.
– V počiatočných rokoch Mohamedova kazateľská činnosť výrazne závisela od podpory miestnych Židov, zároveň však prejavoval Mohamed záujem predovšetkým o komunity miestnych arabov a o židovské komunity nejavil záujem. Postupne Mohamed vnímal židovský vplyv ako čoraz väčšiu príťaž.
– Napokon sa roztržka medzi Mohamedom a Židmi vystupňovala do tej miery, že sa ich cesty definitívne rozišli. Mohamedove arabské etnické ciele neboli zlúčiteľné s židovskými cieľmi.
– Následne sa stal Mohamed terčom urážok a posmechu nielen zo strany miestnych arabov, ale aj zo strany miestnych Židov. To prehĺbilo jeho roztrpčenie k Židovstvu.
– V úplných počiatkoch islam udával ako svoje náboženské centrum Jeruzalem. Po definitívnom rozchode Mohameda so Židmi premiestnil Mohamed náboženské centrum do Mekky.
– Z kontextu udalostí vyplýva, že islamizmus mal byť pôvodne formou bojového nástroja judaizmu proti kresťanstvu, miestnym židom sa však vymkol spod kontroly.
– Židovský vplyv v islame vidieť dodnes: nekompromisný monoteizmus, zákaz modloslužobníctva (vrátane zákazu zobrazovania ľudí a zvierat), praktikovanie obriezky, zákaz bravčového mäsa. Ako náboženské autority islam nemá kňazov ale iba “znalcov” textov, podobne ako židovskí rabíni. Podľa pôvodných plánov sa tiež mali moslimovia pri modlitbách obracať k Jeruzalemu.
– V záverečnej kapitole knihy sa autor venuje téme súčasných konfliktov medzi štátom Izrael a arabskými národmi. Autor píše, že tento konflikt nevyplýva z reálnych náboženských rozporov, ale z viac-menej náhodných vojensko-politických konfliktných situácií. Vo všeobecnosti sa židovsko-islamský konflikt týka z veľkej časti iba konfliktu Izrael-Palestína. Autor tiež zdôrazňuje, že islam a judaizmus je v prípade potreby kedykoľvek pripravený sa zjednotiť v boji proti kresťanstvu.
Zdroj: P. Curzio Nitoglia; ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM? (1998)
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf
Historická poznámka:
Mohamedova kazateľská činnosť bola spočiatku pozoruhodne neúspešná. Počas prvých 10 rokov dokázal obrátiť na islam iba 300 ľudí. Inak bol terčom posmechu a vyháňaný z miest ako púštny zlodej a bandita. K zmene došlo až potom, ako zostavil okolo seba žoldnierske vojsko platené lúpežnými výpravami a začal šíriť islamskú ideológiu násilím.
Zaujímavý historický článok ohľadom Mohamedovho života a jeho šírenia islamu vyšiel tu:
Doplnené 23.5.2018
Prekvapivo aj ďalší zdroj píše o židovskom pôvode islamu a dopĺňa do príbehu ďalší diel mozaiky. Téme sa venuje kapitola “IV. Mohamed a tajné spolky islamu” z knihy N.A.Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky :
…aj tento zdroj píše o roli židov pri vzniku islamu. Rovnako píše, že najlepšia časť koránu je “vykradnutá” z Biblie a Talmudu.
…píšu, že v dobe vzniku islamu bola na arabskom polostrove veľmi rozsiahla židovská komunita, hlavne v jeho najúrodnejšej južnej časti, kde je dnes Jemen. Existovalo tam mnoho judaizovaných arabov. Mohamedova matka bola údajne židovka pokrstená na kresťanstvo, takže Mohamed v detstve dostal základ oboch náboženstiev.
…v stručnosti píšu, že pôvodnou myšlienkou vzniku islamu mohla byť židovská snaha potlačiť kresťanský vplyv na arabskom polostrove a v druhom slede využiť islam na podriadenie sveta židovskému vplyvu. Podarila sa však iba prvá časť plánu, potlačenie kresťanstva v Arábii. V druhej časti plánu sa veci zvrtli neplánovaným smerom: Mohamed sa prehlásil za Mesiáša a za posledného a jediného proroka, žiaden ďalší prorok už nepríde. Tým pripravil Mohamed židov o myšlienku príchodu ich židovského mesiáša, ktorý zverí vládu nad svetom židom. (s.43) Stúpenci Mohameda síce boli pripravení rozpútať svätú vojnu proti celému svetu, ale nie v prospech židovstva, ale iba v prospech seba a islamu.
…názorové rozdiely sa preto zakrátko vyostrili a obrátili proti arabským židom. Tí ktorí odmietali prijať Mohamedov islam boli vyhnaní alebo zabití. Konflikt zároveň vryl do tém islamu silnú nenávisť proti židom, ktorá pretrváva dodnes. (s.43). Poznámka pod čiarou detailnejšie popisuje, že Židia po názorovom rozchode s Mohamedom sa ho opakovane pokúšali zabiť a otráviť, okrem iného pomocou podstrčenia židovskej manželky Reichamy. To definitívne utvrdilo Mohamedovu nenávisť k Židovstvu. (s.43)
…vo výsledku sa tak islam namiesto židovskej zbrane stal pre nich nebezpečným nepriateľom. Napriek tomu židia našli spôsoby, ako s islamom koexistovať. Na jednej strane naďalej podporovali islamský boj proti kresťanom, na druhej strane použili typicky židovskú stratégiu infiltrácie na oslabenie islamu pomocou umelo vytvorených rozkolov (s.44)
…knižka následne popisuje jednotlivé názorové vetvy, ktoré židia infiltrovali do islamu a židovský personány podiel stojaci za ich vznikom. Tieto názorové prúdy viedli v praxi k stáročiam krvavých bojov medzi samotnými moslimami a pretrvávajú dodnes:
– rozkol pôvodného islamského hnutia na pravoverných sunnitov a “protestantských” šiitov. Autor píše, že šiitská verzia islamu bola vytvorená židom konvertovaným k islamu a pôvodný islam bol obohatený o mnohé prvky z židovskej kabbaly.
– islamská sekta Izmailitov. Tajná šiitská sekta pôsobiaca v islame so silnými prvkami kabbaly
– fatimidi
– assasíni (sekta vrahov) (niekoľko strán textu s.48-51 ponúka zaujímavé čítanie, napríklad aj to, že základ ich mena pochádza omamného jed hašiš, ktorý sekta používala na ovládanie svojich členov)
Zdroj: N. A. Boutmy: Kabbala, sekty a tajné spolky (1925)
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Kabbala_sekty_a_tajne_spolky-Boutmy.pdf str. 42-51

Doporučený súvisaci článok:
—–
Online knižnice s užitočnou študijnou literatúrou:

Friday, May 25, 2018

Black Death

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/aktuality/Stranky/vyvoz-koni-prevalskeho-do-mongolska2.aspx
Poučný článok o súčasnom Mongolsku – pokiaľ neprehliadnete stať o histórii Mongolska – neujde vám jeho nezmieriteľný nepriateľ – Čína. Otázka – odídete na poľovačku tisíce km. na Západ, keď viete, že vám sused okamžite vpadne do baráku? A opäť logistika a ľudské zdroje – a byť rozťahaný od čínskych hraníc po Európu. Odbočím – hordy Húnov – severne od Mongolska, sa dali do pohybu práve vďaka vtedajšej expanzii Číny – Húni boli vytlačení a tlačili ďalšie národy a pred Húnmi zase utekali Góti a Ostrogóti.
Tieto veci treba dávať do súvislosti aj s epidémiami – epidémie moru dokázali vyhladiť aj polovicu obyvateľstva, ale – vpadnete do krajiny s morovou nákazou a v podstate v biede a hladomore – pretože počas epidémií sa neprodukujú potraviny – len sa prežíva. Potom je tu ešte jedna možnosť – zakrivenie priestoru a červia diera…
„Nie je však dodnes úplne jasné, kde pandémia „čiernej smrti“ v 14. storočí začala. Dnes sa považujú za najpravdepodobnejšie miesto jej vzniku stepi centrálnej Ázie, hoci zaznievajú i názory, ktoré ohnisko umiestňujú do oblasti severnej Indie. Odtiaľ sa pravdepodobne nákaza šírila na západ a východ prostredníctvom obchodníkov a mongolských armád pozdĺž Hodvábnej cesty. V Európe sa prvýkrát objavila v obchodných prístavoch na Sicílii.
Bez ohľadu na správnosť teórie o mieste vzniku je zrejmé, že závažnosť a rozsah pandémie bol výrazne umocnený vojnami, hladom a počasím, ktoré v tom období sužovali rozsiahle oblasti Európy a Ázie. Ničivá občianska vojna v Číne medzi domácim obyvateľstvom a mongolskými hordami sa odohrala v období rokov 1205 až 1353. Dlhotrvajúci konflikt vážne narušil poľnohospodárstvo a obchod a viedol k opakovaným hladomorom. Na konci 13. storočia vypukla tzv. „Malá doba ľadová“. Katastrofické počasie dosiahlo svoj vrchol v prvej polovici 14. storočia, so závažnými celosvetovými dôsledkami.“
REPLAY – „Ničivá občianska vojna v Číne medzi domácim obyvateľstvom a mongolskými hordami sa odohrala v období rokov 1205 až 1353. Dlhotrvajúci konflikt vážne narušil poľnohospodárstvo a obchod a viedol k opakovaným hladomorom. Na konci 13. storočia vypukla tzv. „Malá doba ľadová“.“ – takže čo tu robili Mongoli v roku 1241?!
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_smr%C5%A5
http://www.krasymongolska.cz/clanky/

British Empire

The British Empire - Americans learned a lot of tricks from these dominators, none of them good. For example, tactics that involve subjugating a people: divide and conquer, propaganda and disinformation, shadow government, hidden agendas, subversion of public will, confiscation of the public tax money for black budgets, secret global drug and arms running, instilling false loyalties and bogus patriotism, political leaders and business interests and the merely wealthy put above the law, etc.