Saturday, November 18, 2017

Interesting maps

a map of the best European countries, ranked in order of well-being.a map of the best European countries, ranked in order of well-being.


Máte slovo

„Bolševické peklo“ u Jílkové. Ohlas Hegenbarta.

Jilkova__1_Včera jsem měl příležitost aktivně se zúčastnit pořadu „Máte slovo“ Michaely Jílkové na ČT 1 spolu s Lenkou Procházkovou a Pavlem Kováčikem na jedné straně, Sašou Vondrou, Danielem Hermanem a Janem Bubeníkem. Zde je záznam docela zajímavé debaty, alespoň soudě dle některých ohlasů. Dušan Šrámek to na Facebooku komentoval slovy „bolševické peklo“. Mně se zdál pořad vedený korektně, i když, jak už to bývá, každá ze stran měla dojem, že dostala málo prostoru.
Ne na všechny otázky se dostalo, a tak uveřejňuji své odpovědi na otázky, které jsem v rámci přípravy pořadu dostal:
1. Byla sametová revoluce spontánní nebo předání moci řídila STB?
Podle mého názoru dominantním způsobem spontánní. Vůle po změně byla intenzivní a na základě širokého konsensu, kde nehrálo roli ani to, zda je či není někdo členem KSČ. Z vlastní zkušenosti vím, že vnitrostranický tlak (zejména z řady členské základny) na změny byl velmi silný a účinný. Mj. i proto změny proběhly tak rychle. Jednou z příčin bylo to, že tehdejší vrchnost nic nepochopila a z ničeho se nepoučila.
2. Máme skutečnou demokracii a svobodu? Co vám nejvíc vadí nebo naopak s čím jste spokojeni.
Nikdy není nic ideální, horší je, pokud se situace postupně nelepší, ale naopak. Za naprosto bezprecedentní považuji sestavování seznamů „nepohodlných“ osob na základě názorů, které nepřesahují to, co lze nazvat „konstruktivní kritikou“. To je návrat k mccarthismu nebo do 50. let. To považuji za velmi nebezpečné. Zvlášť když si uvědomíme, že minulý režim vybředl z toho nejhoršího (teroru 50. let) již koncem let padesátých!
Na druhé straně považuji na nesmírně pozitivní, že se podařilo obnovit fungování trhu, liberalizovat ekonomické vztahy se zahraničím a provést nápravu vlastnických vztahů tak, aby byly nastartovány přirozené mechanismy fungování tržní ekonomiky. Sice to nebylo zcela zadarmo, ale pozitiva jednoznačně převažují. Přičemž – a někdy si toho dostatečně nevážíme – i ve srovnání s vyspělými zeměmi byly na vysoké úrovni zachovány systémy vzdělání, péče o rodinu, péče o zdraví, zabezpečení ve stáří apod.
3. Co je v současnosti největší problém?
Slovy Remarqua: Cesta zpět. Zase tu máme vrchnost, která nic nepochopila a z ničeho se nepoučila. A ta se vrací k použití represivních prvků moci založených na vyvolání strachu, tentokrát „jen“ ze ztráty zaměstnání jako v normalizační době.
4. Máme se dobře teď nebo bylo před rokem 89 lépe? V čem to bylo lepší?
Kdyby nebylo o hodně lépe, bylo by to hodně špatné. Třeba i v 60. létech jsme se měli lépe než třeba ve 30. létech. Obavy vyvolává spíše rostoucí nebezpečí konfliktů, které již bezprostředně ohrožují naši bezpečnost. To, co se děje na Ukrajině se děje již doslova za našimi dveřmi.
5. Je projevem demokracie, že existuje KSČM a nebyla zakázána již v roce 90?
Nemyslím, že by zákaz KSČ, resp. KSČS něčemu pomohl. Jakkoli současnou KSČM vidím dost kriticky, domnívám se, že její existence spíše přispěla k tomu, aby některá negativa ještě více nevybujela. Aspoň nevím, že by existence KSČM měla nějaký vliv na něco, co by negativně ovlivnilo polistopadový vývoj.
6. Byl správný náš vstup do NATO? V čem je pro nás výhodný?
Pokud by se NATO drželo svých programových dokumentů, znamenalo by to posílení naší bezpečnosti.
7. Byl správný náš vstup do EU nebo by nám bylo lépe mimo EU?
Určitě bylo dobré, že jsme do EU vstoupili. V té době poměrně dobře fungovala. Za její současný vývoj však neseme určitý díl odpovědnosti i my.
8. Selhaly polistopadové vlády v budování demokracie a tržního hospodářství?
Které? Takto paušálně to nelze posuzovat. Některé odvedly obrovský kus práce. Problém je podle mě v tom, že Nečasova a Sobotkova vláda nedostatečně rozpoznaly rizika globálního vývoje a nepřipravily ČR na složité období, do kterého jdeme. Jednou z příčin je příliš setrvačné vidění reality, nepochopení obsahu historického zlomu, kterým prochází celá naše globální civilizace. Následkem setrvačného vidění byla ztráta vize, étosu a následná demoralizace při výkonu správy země, považování za normální toho, co normální není.
9. Zbohatli schopní a pracovití nebo jen ti bezskrupulózní a všeho schopní?
Pochopitelně, že pro schopné a pracovité změny po listopadu 1998 nabídly obrovské příležitosti. Jsem přesvědčen, že velká většina lidí, kteří disponují dostatečně velkým majetkem pro plnohodnotný život, zbohatla poctivě. Ovšem jiní bohatli i tím způsobem, o kterém hovoříte. A v některých případech i rychleji. Podle mě je však mnohem významnější otázka, zda společnost směřuje k vytvoření větší míře rovnosti podmínek pro společenský vzestup nezávislý např. na startovních majetkových poměrech, nebo zda je rovnost příležitostí spíše omezována a narůstá sociální segregace odvíjející se od narůstající majetkové nerovnosti. Je to otázka, která bezprostředně souvisí se stabilitou a efektivností fungování společenského systému.
Dostal jsem k pořadu velmi mnoho zajímavých ohlasů, jeden z nejzajímavějších je od Rudolfa Hegenbarta:
Dobrý den pane docente!
Včera večer jsem si užil. Prvně jsem poslouchal na Barandově rozhovor s presidentem Zemanem, po té na stejné televizi duel pana Soukupa s panem Babišem a posléze na ČT l pořad Máte slovo. Průběh mně připadal dost neuspořádaně a úloha paní Jílkové trošku trapná, byť si dovedu představit složitost ukočírovat takový rozporuplný kolektiv.
Bubeníček, Vondra a zejména Herman působili na mě dost odpudivě. Plácali obecné fráze bez znalosti skutečností. Uran nebyl dáván Sovětskému svazu zadarmo, ale za výhodné ceny, což dobře vím. U nás v okrese jsem znal podrobně situaci na Rožínce a v okolí, s činiteli Uranových dolů jsem byl ve stálém kontaktu. Zdálo se mně, že jste na hloupé tvrzení Bubeníčka nereagovali dostatečnými fakty. Stejně jako na oblast životního prostředí, o kterém se zmínil Vondra. Této oblasti byla věnována pozornost a napravovaly se chyby, které amatéři v zemědělských družstvech způsobili v 50. tých letech. Vzpomínám si, jak jsme předsedům družstev pouštěli film akademika Blatného s přednáškou o nesprávném přístupu k melioracím a následných důsledků ve změně krajiny, k likvidaci remízků, k likvidaci zátarasů na polích, aby voda neodváděla ornou půdu apod. Ve Zlíně jsme například mj. zastavili připravované vytápění lignitem apod. Každý podnik, zemědělské družstvo, měly mít krátkodobé a dlouhodobé plány v ošetření krajiny a jejího rozvoje. Obdobné aktivity se konaly na celostátní úrovni, byť někteří vládní činitelé brzdili jakýkoliv pozitivní námět. Například odsíření elektráren mohlo být ukončeno ve spolupráci s republikou Severní-Porýní-Vesfálsko již v roce 1991, ale pan Obzina vše zhatil. Mohl bych uvádět další příklady, ale to není nutné.
Ze včerejšího pořadu „Máte slovo“ jsem si cenil přístupu delegace Valenčík, Procházková, Kováčik. Měli jste to složité. I zde se mně zdálo, že Jílková byla nakloněna jiným směrům. Snažili jste se, ale nedostávali jste potřebný prostor. Přitom bylo třeba zásadně utnout Vondru za jeho aktivity jako ministra obrany (o to se pokoušel jeden bývalý důstojník a Vondra ho označil málem za zrádce), ale především Hermana, připomenout zločiny církve po Bílé hoře, praxi tělesného psychického poddanství kdy církev schvalovala možnost vstoupit do manželství a nevěsta musela jít na týden před svatbou na faru (mnohé se vůbec nevrátily protože zřejmě bojovaly s faráři proti jejich svinstvům ), nebo se vyjadřovala církev, kdo se může z obce vystěhovat a kdo nesmí. To všechno jsem poznával při studiu historie naší obce od roku 1366.
Trošku mně vadili některých mladých, kteří nic nezažili, ale vyjadřují se krutě proti komunistům.
Takto jen kusá poznámka k vašemu včerejšímu boji v pořadu CT „Máte slovo“. Všem vám blahopřeji, byli jste stateční.
S pozdravem
Rudolf  Hegenbart
120 Komentářů k „Bolševické peklo“ u Jílkové. Ohlas Hegenbarta.

 1. Josef Švejk napsal:
  Klobouk dolů pane Valenčík! Mít za diskutéra Vondru a Hermana nevydal by ze sebe ani slovo – pro samé zvracení.
  • jop napsal:
   POZOR, TROLLIA VÝSTRAHA
   nick FOREVER SLAV je troll, jeho príspevky sú manipulujúce, zavádzajúce a hlavne klamlivé.
   Troluje a zasiera diskusiu ideologickým odpadom.
 2. Forever Slav napsal:
  Mlácení prázdné slámy. Velmi zajímavá by byla diskuze o založení a původu hrůz komunismu. Což není to, co současný (židovský) mainstream chce.
  Vrtalo vám hlavou, proč všude je jen neustále omílán židovský holocaust – v médiích, filmech, dokumentech atd., ale o holocaustu Rusů (zejména v letech 1917-1939) spáchaný žido-komunisty, o táborech smrti – sovětských koncentračních táborech a gulazích, (židovské) NKVD a ČEKA, hladomoru na Ukrajině, židovském finančním a materiálním sponzoringu komunismu atd., nikde ani Ň?!
  Nedivte se, když téměř celý mediální prostor a politiku ovládají lidé Izraele. Žárlivý bůh Izraele vedle sebe žádného cizího boha nesnese – holákost FIRST! Holocaust Rusů během rudého teroru v SSSR zamlčen. Žádná muzea a pomníky a věčné připomínky a piety po celém světě.
  Aneb když světu vládnou synové Izraele.
  Stejně tak téma na žido-zednářském podvodu jménem 17. listopad 89. Zesnulý „antisemita“ Miroslav Dolejší má k tomuto tématu stále dost co říct.
  Stejně tak by byla dobrá diskuze k tématu novodobé komunistické rasově rovnostářské ideologie jménem neomarxismus, která ovládá Západ a má opět původ u jarmulek.
 3. proud napsal:
  „Mlácení prázdné slámy. Velmi zajímavá by byla diskuze o založení a původu hrůz komunismu. Což není to, co současný (židovský) mainstream chce. „…………dnes uz rikam,ze naprosta picovina!K hovnu dobra!Jedina prinosna a produktivni diskuse v soucasnosti je o budoucnosti,novym systemu a o vsem co s nim souvisi,tedy o ovcanech a jak jim pomoct ze sebe udelat obcany! To vsechno ostatni je mlaceni prazdny slamy a mrhani casem i potencialem!Picoviny a jejich rozebirani vedouci jen k rozdelovani se a pritom nikdo vlastne nezna pravdu!
  • proud napsal:
   Nez hledat stary pravdy,dobre schovany,je lepsi budovat pravdivou budoucnost a tu si uz nenechat vzit,pak bude pravda mezi vsema!
  • Forever Slav napsal:
   Já naznačoval, že je mlácením prázdné slámy diskuze na téma, zda bylo za minulého režimu lépe. A to osobně jinak považuji komunistickou rovnostářskou ideologii za nenormální.
   Daleko smysluplnější by bylo veřejnosti zpřístupnit informace a diskuzi právě na téma, co jsem uvedl výše.
   Pravda, většina lidí nám zřejmě neuvěří, ale i jeden jediný člověk, co si vzal červenou kapsli a otevřel oči, má velkou hodnotu.
   Zuří mj. i informační válka. Svět kolem nás je Matrix a většina lidí žije v iluzi – je to tak pohodlnější.
   A v tuto chvíli má právě každý člověk, co otevřel oči, vysokou hodnotu.
   • proud napsal:
    “ A to osobně jinak považuji komunistickou rovnostářskou ideologii za nenormální. „………….pak jsi proti prirode i zakonum Universa,co to znamena tedy tudiz taky nevis,ze to znamena rozsudek smrti kterej si lidstvo prave takhle samo podepisuje!……..Jak ses narodil a jak umres,povidej,mels a budes mit vic nez treba ja,nebo kdokoliv jinej?…..Nebudes,protoze to neni technicky mozny,jediny co je snad,nevim,mozny je ze budes bohatej duchovne,s tim nevim co se po fyzicky smrti deje ;-)
    • Forever Slav napsal:
     Mluvíte z cesty a mimo realitu.
     Je abnormální, aby každý člověk např. dostával stejně zaplaceno, bez ohledu na pracovní zásluhy a výkon. Stejně jako je nenormální, aby jednotlivci vlastnili stejně velký majetek, bez ohledu na vzdělanost, schopnosti a zásluhy.
     Nebo dostávat na základě „svých potřeb“.
     Nehledě na to, že v rámci komunismu (nepočítaje ztrátu svobody) mi může státní moc bez skrupulí sebrat kdykoli můj majetek a mé peníze. A já s tím nic nenadělám.
     Což se v kapitalismu, kde někomu dávám svůj majetek a peníze nanejvýš ze své osobní vůle, nemůže stát.
   • proud napsal:
    Jediny skutecny bohatstvi je co dokazes dat ostatnim,vsem,bez naroku na cokoliv!!! A s tim je kapitalismus kurevsky v rozporu:-)
    • Forever Slav napsal:
     To je snad věcí každého, zda někomu něco dá s nároky nebo bez nároků. O tom je i právě kapitalismus.
     A za další – jak chcete svou komunistickou utopii, třeba v rámci ekonomiky a majetku jednotlivců, zrealizovat?
     • proud napsal:
      To rozhodne je veci kazdyho,nekdo je na to dost daleko v makovici,jinyho drzej prachy a kapitalismus ve zvireci spodine!
     • proud napsal:
      Jak chci zrealizovat ze vsichni budou mit a dosahnou na vsechno? Lehce,vychovou v pravde a k pravde! Vic delat nemusim.Takzvanou „ferovkou“.V soucasny dobe to pochopitelne jeste nejde,mezi zmrdama tvyho kalibru,rikam vam krecci…. :-).Ale lidi se k tomu dopracujou,doberou,doufejme ze driv nez se kapitalismem znicej.
      • Forever Slav napsal:
       1. Vy pořád nechápete, že kapitalismus jako takový není o hamižnosti a „nesolidárnosti“. Zda je nebo není někdo hamižný či solidární, to je záležitosti jednotlivců (tedy i podnikatelů), nikoli kapitalistického systému.
       2. Rozumíte mé otázce? A ne, neberu za odpověď utopické létání v obláčcích.
       • proud napsal:
        Ty zase porad nechapes vyznam slova nenazranost a sobectvi s rvavosti a soutezenim, ktery kapitalismus pestuje a dava jako vzor uspechu…..svadis to na jednotlivce a uz nechces videt zes k tomu sam byl a jsi vy-cho-va-va-nej!!!
        To nejsou oblacky,jen skutecnost kterou ani nemuzes videt pro svy zmrzaceni!
        • Forever Slav napsal:
         Sobectví a nenažranost je v člověku. To není problém kapitalismu.
         A je snad takový komunistický byrokrat vzorem „solidarity“ a „sociálního cítění“?
         Podívejte se třeba do komunistické Severní Koreji, kde velká část lidí žije v bídě a zaostalosti, o nějakých hladomorech nemluvě. Ti si o „zlém“ kapitalismu můžou nechat jen snít. ;-)
         Byl to kapitalismus, co miliony lidí vyvedl z chudoby, bídy a zaostalosti. Komunismus naopak celé země zavedl do bídy a zaostalosti. Komunismus jen umí ničit, co „zlý“ kapitalismus vytvořil. A nebo zkrátka vycházet z toho, co kapitalismus vytvořil, protože socialismus sám od sebe neumí zemi např. vytáhnout že zaostalosti a bídy či posunout zemi ekonomicky a životní úrovni výš.
        • .lak napsal:
         Absolutní blábol. Z toho co tu vybudovali poválečné generace si kořistí tržníci dodnes ovšem už na dluh zahraničním vlastníkům. A z takřka soběstačné země na 7. příčce je bandustan někde na 150.té příčce mezi zambezi a kambodžou v rozvojové zemi za mrzké mzdy mlaskoni.
         Pravdou je že v pindostanu se 400. miliardářů odvolalo kongresu že nechtějí snížit daně protože už se nemohou dívat na tu bídu a utrpení okolo doma, to zase jo.
        • .lak napsal:
         A jsou kryptokomunisty :-D
        • Forever Slav napsal:
         Srovnejte si tehdejší Západ a socialistické Československo. Československo za socíku se svou životní úrovní bylo o mnoho příčkách níže, než západní svět. To jsou fakta.
        • proud napsal:
         Kdes ty fakta sebral? :-))))))))))))))))))) Byls vubec na „zapade“? A dostal ses dal nez k prvnimu pozlatku? :-)))))))))))))))))))))))))))
        • proud napsal:
         Abys jakoukoli zemi a jeji lidi poznal,musis v ni zit a pracovat cirka 10 let………o cemz u tak cirka 17 letyho smrada jakym se jevis bejt,silne pochybuju ;-)
        • proud napsal:
         Jestli jsi nahodou,ale fakt jen nahodou starsi,pak ti radim mazat k doktorovi a lecit se.Rozumove zamrznout na 17.,pro tebe muze bejt dost nebezpecny,ze i pro ostatni na to jak uz vime,kapitalisticky seres.
       • proud napsal:
        Zapominas i jiny vychovy u kterejch ti je mamon naprosto k hovnu!A ze jich je……..
       • proud napsal:
        Vsechny ostatni schopnosti krome honeni penez,postaveni a moci,s nima i onoho rvani se a podvadeni na vsechny zpusoby ktery s tim primo souvisej,jsou potlaceny,az na jednu,schopnost zabijeni,a u ty ti jsou i prachy k hovnu,kdyz nastoupej profici.Pomuze jen naprosty utajeni,ktery „niz a dole“ neni mozny…… To vsechno by „muj“ system beze zbytku zrusil!
        • Forever Slav napsal:
         Zatímco komunismus, který má na svědomí jen 100 000 000 lidí, není o zabíjení, podvádění, chamtivosti a nenažrané touze po moci, že? ;-)
         A vy komunisté ještě máte k tomu tu drzost napomínat z tohoto kapitalismus? To je neuvěřitelný!
        • .lak napsal:
         To je jak o hladomoru na ukrajině a v rusku. Kdy kulaci vybily voly a nemohli prostě tím na jaře osít. Pro sebe zásoby měli to zase jo. A zatracení kolchozníci v poté založených družstvech je neměli rádi, no.
       • proud napsal:
        Kazda schopnost dobra vsem by pak mohla vyniknout!
       • Petr C napsal:
        Vy zase placate. Kapitalismus ze neni zalozeny na hamiznosti a nesolidarnosti? Prave ze na tom zalozeny je. Urvi co muzes nebo vypadni z kola. A po nas potopa. To je zaklad kapitalismu. Vysledky jasne hovori. Kvalitni zdravotnictvijen pro nejbohatsi. Valky a zbrojeni jede ve velkem. Vykradani prirodniho bohatsvi jen pro par lidi.Stale min a min prislusniku stredni tridy. System zalozeny na dluhu. Navic pokud by lide u nas v Canade museli splatit osobni dluhy maji jeste vetsi hovno nez prumerny delnik v CSSR. Pokud by se lide nezadluzovali, tak zas neni byznys. Prave kapitalismus nuti k hamiznosti a nesolidarnosti.
        Jinak komunismus je utopie a navic ho dorazili zidi.
        • Forever Slav napsal:
         Melete z cesty. Jeden nacistický blábol vedle druhého.
        • Forever Slav napsal:
         Melete z cesty. Jeden marxistický blábol vedle druhého.
        • .lak napsal:
         Za to ty jsi se ududkoval v blbosti.
 4. proud napsal:
  Prave jsem zaslechl zajimavou myslenku…….:“Po tisice let byla lidska mysl ve valce sama se sebou.Nabozenstvi,marxismus,fasismus,kapitalismus.Zvucne teoreticke myslenky,ale kazda z nich byla porazena zasadni chybou v lidske psychice.Lidskou sobeckosti a marnivosti,ktere jsou v nich hluboce zakoreneny.“ Jak vidno,nic se pred nami neskrejva a prave proto to nedokazeme registrovat.
  • proud napsal:
   Kdo o tom uci? Nikdo! Nenajdes to v zadnejch skolnich osnovach…….
  • Forever Slav napsal:
   Tady trochu míchate jablka s hruškami. Kapitalismus je postaven na lidské přirozenosti. Na schopnostech, vzdělanosti a zásluhách jednotlivců, tvořící dané hodnoty.
   Naproti tomu marxismus a obecně komunismus byl vytvořen a založen na utopické ideologické představě sociálního rovnostářství lidí, bez ohledu na schopnosti, talent a zásluhy jednotlivců, tj. na ignorování lidské přirozenosti.
   • proud napsal:
    „Tady trochu míchate jablka s hruškami. Kapitalismus je postaven na lidské přirozenosti. Na schopnostech, vzdělanosti a zásluhách jednotlivců, tvořící dané hodnoty. „…………tak to jsi hodne mimo:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).Tak moc oslavujes populismus,kolaborantstvi,zanedbavani rodiny,niceni vseho za jakoukoliv cenu jen kdyz se vydela,korupci a elitarismus???????????? Nic jinyho totiz kapitalismus nebyl,neni a ani nebude,nemuze bejt!
    • proud napsal:
     Jestli ti ty veci prijdou jako prirozeny,pak musis bejt takova mrdka,ze ji neni jen tak rovno.To neni nadavka,to je skutecnost kterou ty sam deklarujes svym prohlasenim!
    • Forever Slav napsal:
     „Tak moc oslavujes populismus,kolaborantstvi,zanedbavani rodiny,niceni vseho za jakoukoliv cenu jen kdyz se vydela,korupci a elitarismus???????????? Nic jinyho totiz kapitalismus nebyl,neni a ani nebude,nemuze bejt!“
     ???????
     Populismus a kolaborantství? Můžete toto definovat v rámci kapitalismu?
     „…zanedbavani rodiny,niceni vseho za jakoukoliv cenu jen kdyz se vydela,korupci a elitarismus…“
     Jestli někdo zanedbává nebo nezanedbává rodinu, je osobní odpovědností jednotlivců, ne systému.
     Korupce byla zatím součástí každého systému, téměř od samého počátku dějin lidstva. A víceméně většinou jde opět o záležitost osobní odpovědnosti jednotlivců, nikoli systému.
     Elitarismu? Můžete toto slovo prosím definovat? A v rámci kapitalismu?
     „…niceni vseho za jakoukoliv cenu jen kdyz se vydela…“ Můžete toto vysvětlit? Děkuji.
     • proud napsal:
      Jsi blbej,nebo to jen delas? Mas za to ze lidi stojej u linek pro kapitalisty od nevidim do nevidim a honej prescasy,kazdou korunu a zanedbavaj rodiny,vychovu deti sobe pro radost??????
      Ze se fotej navzajem po fabrikach aby meli dukazy ze nekdo „porusil“ a za odmenu,financni a postupovou(populismus) ho napraskali(kolaborantstvi),jen tak sobe pro radost?
      Smrdi ti elitarismus ve spojeni s kapitalismem? Kdy ziskavas maximum penez a postupujes po zadech tech kdo na tebe delaji mezi smetanku co si kupuje i zakon(elitarstvi)?
      I v tom komunismu ac jsem ho rad nemel z jinejch duvodu byla korupce proti kapitalismu minimalni,coz bylo dany prave onim systemem!
      • Forever Slav napsal:
       Opět váš komentář je úplně z cesty.
       „Mas za to ze lidi stojej u linek pro kapitalisty od nevidim do nevidim a honej prescasy,kazdou korunu a zanedbavaj rodiny,vychovu deti sobe pro radost??????
       Ze se fotej navzajem po fabrikach aby meli dukazy ze nekdo „porusil“ a za odmenu,financni a postupovou(populismus) ho napraskali(kolaborantstvi),jen tak sobe pro radost?“
       1. Jednak šlo o osobní rozhodnutí těch lidí. Měli např. možnost se pořádně ve škole vzdělat, aby nemusely takto dřít.
       2. Toto není záležitost kapitalismu, ale opět jednotlivců (zaměstnanců i podniktelů). Jednak nežijeme v utopili, těžká práce pro určité nižší vrstvy obyvatelstva prakticky vždy víceméně existovala téměř po celé dějiny lidstva.
       A za další, neuvádíte fakt, že ti „zlí“ kapitalisté svými investicemi (ze svých peněz) vytvořili pro lidi ona daná pracovní místa. Díky těm „zlým“ kapitalistům je dostupná zdravotní péče na mnohem lepší úrovni, než v dávné minulosti – úmrtnost je výrazně menší oproti minulosti. O tom mohli lidé v minulosti jen snít. Stejně tak pokrok vědy, výzkumu, kulturní oblasti a místa odpočinku atd. Toto vše díky „zlému“ kapitalismu. Díky „zlým“ kapitalistům, co do toho vložili své peníze, své investice. Díky „zlému“ kapitalistického trhu.
       „Smrdi ti elitarismus ve spojeni s kapitalismem? Kdy ziskavas maximum penez a postupujes po zadech tech kdo na tebe delaji mezi smetanku co si kupuje i zakon(elitarstvi)?“
       3. Úspěch daných jednotlivců je v kapitalismu závislý na schopnostech, vzdělanosti a talentu. To je zcela normální. Co na tom nechápete?
       Nevzdělaný pracovník u pásu asi sotva může řídit nějaký podnik, správně investovat a vydělávat miliony či miliardy.
       A pokud chcete nějakým lidem vykonávajících těžkou práci pomoci, zkuste třeba, já nevím – ve vědě a výzkumu vynaleznout něco, co těm lidem ulehčí práci.
       Nadáváním kapitalismu je to nejhorší, co můžete dělat. Kapitalismus za toto nemůže. Jestli nadávate na něj, pláčete na špatném hrobě.
       4. Právě že v socialismu bujela korupce na velké úrovni, např. v SSSR na vysoké míře.
       A zrovna komunisté by o udavačství měli raději pomlčet. ;-)
       • proud napsal:
        „1. Jednak šlo o osobní rozhodnutí těch lidí. Měli např. možnost se pořádně ve škole vzdělat, aby nemusely takto dřít.“…………odpovim ti uz jen na tohle,protoze dal zblebtas mimo misu,prestal jsem te brat vazne! Takze,podle tebe je kazdej povinnej se ucit a splhat,kdyz na to nema,je k nicemu,nejlepsi udelat z nej otroka,nebo ho odstrelit,to z toho plyne,milej „kapitalisto“! Jiny hodnoty se nevyznavaj,prestoze spousta z lidi co jim nejde navymejsleny „prejuceni a ondoktrinalizace“ ma hodne co nabidnout po jinejch a lepsich strankach,a to je prave to v cem jsi ty a vsichni tobe podobni uplne v pici a proc v ni skonci i tenhle ismus……..!!! A tim jsem skoncil i ja s tebou.
        • Forever Slav napsal:
         Opět mimo mísu váš komentář, soudruhu proude.
         Jednak, cpete mi do pusy něco, co jsem neřekl. Narážel jsem právě na to, že člověk s danou úrovní vzdělání a schopnostmi se nemůže divit, že skončil v oblasti tam, kde skončil. To ale není vina kapitalismu.
       • Petr C napsal:
        Mate plnou hubu osobniho rozhodnuti, vse svalujete na jedince. V kazdem systemu zalezi na rozhodnuti jedince otazka je kdo ho bude respektovat.
        K te vasi jednicce. Za komousu meli lide mnohem snadnejsi pristup ke vzdelani nez co vidim tady u nas, nebo v USA a na zakladni a stredni skole mnohem kvalitnejsi.
        Zli kapitaliste vytvorili pro lidi pracovni mista ? To nebyt hodnych kapitalistu lidsvo by koukalo do oblohy a zahrival by je lisejnik? Dostupna lekarska pece? Samozdrejme ze by mela byt lepsi nez za komousu. Vzdyt za ty roky udelala veda milove kroky. Jiste stejne plati pro umrtnost.
        Uspech v kakitalismu zalezi na penezich. Vzdelanost se moc nenosi, a talent pokud nemate penize a znamosti si muzet strcit do zadku.
        Vydelavat miliony ci miliardy. No myslim ze mam toho vaseho placani dost. Ted jste mne presvedcil.
        • Forever Slav napsal:
         Jen bych vás chtěl upozornit, že nežijte v kapitalismu, ale korporativismu.
     • proud napsal:
      Takze si nalejeme cistyho vina: Jsi blba kunda co vi naprosty hovno jak o socialismu,tak o kapitalismu,ale nebrani ti to blbe zblebtat!!!
      • Forever Slav napsal:
       Jak typické pro komunistu – dojdou -li argumenty, začne útočit. Typická věc pro ruďásky. ;-)
       Z toho, co píšete, je vidět, že tématu ekonomiky a obecně oblasti ekonomie, kapitalismu a komunismu rozumíte jako kozel petrželi.
       Doporučuji vám vřele vyznamného a uznávaného zesnulého ekonoma Miltona Friedmana- jeho projevy a díla. Nebuďte beran a studujte.
      • Forever Slav napsal:
       Jak typické pro komunistu – dojdou -li argumenty, začne útočit. Typická věc pro ruďásky. ;-)
       Z toho, co píšete, je vidět, že tématu ekonomiky a obecně oblasti ekonomie, kapitalismu a komunismu rozumíte jako kozel petrželi.
       Doporučuji vám vřele vyznamného a uznávaného zesnulého ekonoma Miltona Friedmana – jeho projevy a díla. Nebuďte beran a studujte.
       • proud napsal:
        Mam nastudovano,zadnej strach,ale tobe by to prospelo vic,nevazat se ,ale odvazat se a studovat VSECHNO,coz evidentne ani nevis co znamena!
       • přemítač napsal:
        Podívejte, rozlišovat starý a přítomný režim a pořád někoho vinit smysl nedává. Základním principem, který je postavený bude vždy útok na lidské povahy, schopnosti, či slabosti. Tam je prostor vždy. Problém je v lidech ne v režimech, nicméně zkusme si někdy pohovořit s lidmi v obyčejné kavárně či jen u drinku na baru nebo v pitomé hospodě nebo v obyčejném supermarketu, pro většinu je na onom piedestalu osobní blaho a rodina, ostatní „choulostivá“ témata odpálkují v prvních větách. Z toho plyne, že je nezajímá „vyšší“ vrstva či uspořádání, je zajímá jejich realita a řekněme si popravdě většinu ovládá lenost už jen v rámci učení se, nebo vzdělávání v těchto otázkách místo čučení do bedny každej večer. Máme tu starší generace co komunisty proklínají, stejně tak tu máme střední generaci co čekala, že po komouších se i po 30 letech dožijou jakéhosi lepšího života a víceméně se zárukami, které poskytoval komunismus (at už půjčky pro novomanžele, jistý důchod, či jistou práci) To podle mého nynější generaci nejvíc trápí, v rámci střední třídy jde o to, že chcou záruky v základních bodech jako je zdravotnictví, důchod, bydlení, rodina. Za onu 30 letou práci čekali „odměnu“ asi v těchto rozměrech. Jenže tzv. kapitalismus jim toto nezaručil, ta privatizace je a byla nemilosrdná (spíš ale lidská hamižnost) stále jsou totiž v nich ty programy, kdy tzv. důvěra v činovníky nahoře je pro ně automatická, takže jsme opět u těch nůžek, kdy se ti lidé co řídí kolotoč rozdělování peněz prostě myšlenkově odtrhli (což není zas takový problém) a nějak z mého pohledu zapomněli na to, že jsme jako lidstvo komplexní fenomém, stejně jako sám život. Nemohu se zbavit dojmu, že lidé co jsou na vršku prostě mají rádi ten pocit oné vyjímečnosti či stavu významnosti před plebsem. Argument typu měli se líp učit je zcestný dle mého, jelikož je to nereálné a musí tu být vždy poměr těch co něco ví a něco neví, ale z pohledu ekonomicky či finančně gramotného člověka, nemůžeme brát jako normu společnosti to, že je přirozené prostě vymýšlet takový paskvily jako jsou exekuce s enormním nárustem profitu pro kárajícího. A takových vydřidušských zákonů je mraky. To třeba pro mne je nepochopitelné, to nesouvisí s inteligencí či jakýmsi druhem „vděku“ za to co pro mě předchozí generace udělaly. Chápeme se? V této přítomnosti je kapitalismem vykořisťované ono sociálno, přičemž ty odpory lidí budou stejně stoupat, jelikož jsme tvorové sociálně založení. Nahradit vše peněžním motivem je to, co nás degeneruje a degraduje na pozici humanoida. Pokud odstrčíme peněžní motiv pro skutky jakéhokoliv jedince z čelního motivu, můžeme přemýšlet úplně jinak, budem vědět, že tu bude vrstva sociálně založených, kteří budou pracovat řekněme pro potravinovou soběstačnost, zdravotnictví ap. A vsadil bych se, že v poměrové většině národa tu budou lidé co tohle budou chtít dělat. Jelikož buzerováním, časovým nátlakem, stresem, apelováním na „výkon“ (jak na KW u motoru) docílíme jedině odporu k práci celkově, spíše k nenávisti. A zpět se vrátím není to o komouších či kapitalismu či marxismu. Neobhajuju tu nic z toho, ale člověk je od přírody sociální tvor. Zkusil jsem jen při mém objíždění firem se z legrace optávat na to jak jsou lidi spokojený s prácí (ne s výplatou) a většinu štve kdo? Šéf či nadřízený, který se pořád dokola řídí těmi pravidly „výkonu“ a „profitu“ nic jinýho neexistuje. Lidstvu vládne hedonistický kalkul. Z tohoto úhlu nelze opomenout to, jak nás blahobyt zabíjí. Samotná robotizace budiž zářným příkladem, nebudem si umět už nic udělat, stroje už nám tak berou práci, při které je pro každého tolik důležitá tvorba a kreativita při samotném procesu. Můj synovec básní a sní o tom jak vše budou dělat stroje, ale když ho v teenagerovském věku shlédnete je už teď kypějícím bochníkem. Tomu říkáme ideály a sny kapitalismu no. Jenže ono nás to zahubí, pokud nebudem chtít přiznat, že vzájemná práce na sobě navzájem je pro nás klíčová, stejně jako v rodině, kdy táta umí to, máma zase to, ale společně si uměj i hrát a učit svý potomky do další žívotní etapy. To dává smysl a učí nás to toleranci i ke stáří, tam je asi klíč k té lidskosti a tu bychom si neměli nechat vzít ani za cenu sebelepšího blaha.
      • benmil napsal:
       Víš, co říkal Werich? Když debatuješ s blbem, za chvíli jsou blbové už dva.
   • Petr C napsal:
    Clovece, vy tu placate presne to co nas ucili v obcance o socialismu.
    Ano kapitalismus je zalozen na schopnostech. Nejvic to vyhovuje tem vsehoschopnym. Vzdelani ? Proto jde vseobecne skolstvi do prdele a odborne skoro pro ne moc majetneho skoro nedosazitelne. Zasluhy jednotlivcu? Jake zasluhy ? Za ty vas ojebou i na duchodu.
 5. Paul Durham napsal:
  Ovšem hysterický uranový duet-jekot bubeníka a jílkové si asi dám do telefonu jako buzení :-)
  app. nikdo na levé straně nebyl schopen ty lži o tom, že lidovci NIKDY nespolupracovali s KSČ komentovat , slabota, to samé blití promopra vondry , atd. , prostě dokonalá manipulace jedné židovky
 6. Forever Slav napsal:
  Pane proude, jedna otázka na vás:
  Jste si jistý, že vůbec žijete v kapitalismu?
  • proud napsal:
   Tak rikas tomuhle hybridnimu bordelu tady????
   • Forever Slav napsal:
    Odpovíte na otázku? Pokud jste toho schopen. Jestli totiž absolutně nevíte, co to kapitalismus vlastně je, pak je naše diskuze skutečně zbytečná.
    Proto tato otázka jako ověření, zda aspoň víte, co to kapitalismus je. Chápete?
    • Maroš napsal:
     KAPITALIZMUS sídli v hlave! Je to cielená honba za ziskom a jeho hromadenie za účelom ešte väčšieho zisku. Kapitalizmus je – triviálne – chamtivosť „mať“ – odôvodnená starosťou o druhých. Rozdiel medzi „kapitalistom“ a jeho robotníkom je len v tom, kto koho drží v tejto honbe za gule!
     • Forever Slav napsal:
      Takže vůbec nevíte, co to kapitalismus je.
      Vaše marxistické bláboly nebudu nějak zvlášť komentovat.
      Jen dodám:
      Zato váš milovaný komunismus není o chamtivosti, honbou za ziskem (či mocí), že? :-)
      Takový komunistický byrokrat, to je vzor čistoty, solidarity a sociálního cítění, že?
      „Zlej“ kapitalista!
      Vaše ideologie má na svědomí smrt až 100 000 000 lidí, jinak nic.
      A třeba v komunistické Severní Koreji velká část lidí žije v absolutní chudobě, bídě a zaostalosti. A hladomorech, co místy proběhly, nemluvě.
      Ach, ten „zlý“ kapitalismus.
      O tom si řada Severokorejců může nechat jen zdát.
      Mj. byl to kapitalismus, co miliony lidí vyvedl z chudoby, bídy a zaostalosti. Komunismus naopak celé země zavedl do bídy a zaostalosti. Komunismus jen umí ničit, co „zlý“ kapitalismus vytvořil. A nebo zkrátka vycházet z toho, co kapitalismus vytvořil, protože socialismus sám od sebe neumí zemi např. vytáhnout pořádně ze zaostalosti a bídy či posunout zemi ekonomicky a životní úrovni výš.
    • proud napsal:
     Jdi do pici s tou vyrobnou nelidi ktery rikas kapitalismus,neumis cist?Jasne jsem ti napsal,ze s tebou,jakozto s debilem koncim! Je totiz zbytecny jak spravne napsal benmil,komunikovat s blbcem!
    • .lak napsal:
     Kapitalismus byl v minulém miléniu. Teď je to primárně hra majitelů banksterů tiskáren cenin s vazalskými fašistickými korporáty rvačky likvidace konkurencí i kdyby měli jít na buben o lidských zd(st)ojích nemluvě. A když přičteme kalegriádu neomarxistů kterými zřizovateli jsou právě neoliberálové oněch bank a masomlýnků úžer dostanete cestovku výletníků a osadníků s nekonečným tiskem € kterou cálují zaměstnavatelé velkomožných br. dómu hrůz.
     https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ
     https://www.youtube.com/watch?v=IuQkrqQ89nw
     • .lak napsal:
      Dvou kontinentů privilegovaných živenými vymírajícími domorodci. A puč si mozek jestli to vidíš jinak.
 7. Forever Slav napsal:
  Už toho létání v rovnostářských utopických obláčcích bylo myslím více než dost. Teď trocha reality.
  Zdejším komunistické rudé letce:
  Milton Friedman – sestřih nejlepších momentů
  https://youtu.be/hKMNQcavA8s
  Paul Joseph Watson – proč je kapitalismus skvělý
  https://youtu.be/X6irqQwqhrk
  • Maroš napsal:
   Forever SClav – namiesto Miltona Friedmana si mal radšej objaviť dedov komiksový pornočasopis – v ňom je viac reality. Ešte tu zajeb nejaké monetaristické heslo o slobodnom trhu, ktorý všetko vyrieši, pridaj ku tomu Maltusove sociálny darwinizmus – a môžeš ísť robiť poradcu Sorosovi, ako vytunelovať Wall Street. Samozrejme za predpokladu – že budeš 100 rokov živý a zdravý – čo zjavne zdravý nie si – si len dravý ambiciózny = naprogramovaný užitočný idiot Západu – myslené NEkultúrne.
   • Forever Slav napsal:
    Nápodobně, soudruhu. ;-)
    Jen pro vaši informaci – Soros se hlásí k marxismu-trockismu. Dle svých vlastních slov pracuje „marxistickým způsobem“.
   • Forever Slav napsal:
    Mj. zhlédl jste aspoň ta výše vložená videa?
 8. Novapalo napsal:
  Socializmus bol podstatne lepší ako súčasná demokracia – teda sebectvo a individualizmus ako vrchol a koniec ľudstva??!! To je len pre hlupákov a otrokov. Už som si tým istý. Škoda, že Rusi to neurobili ako Čína. Západ je už totálne degenerovaný a preto my Slovania sa musíme spojiť a „duchovne obrodiť“. Musíme odmietnuť všeobecnú duchovnú degeneráciu Západu a Vatikánu a ich ideológiu demokracie – teda sebectva a duchovnej degenerácie na úrovni rovnostárstva…. Vatikán je ideologická moc Západu a je proti nám Slovanom. Z kresťanskej ideológii vytvorili najnechutnejšiu a najzvrhlejšiu ideológiu proti prirodzenosti – demokraciu…….. Vy somári všetci!!!!!!!
 9. jop napsal:
  slav,
  ja už sem nepíšem, ale tvoje bláboly ma vytrhli z letargie
  Kapitalismus je postaven na lidské přirozenosti
  no nie je, jediné čo je, že
  tvoje názory na postavené na tvojom přirození
  píš ešte, čo príspevok to perla ľudskej blbosti. Myslím tvojej blbosti
  A ak mi odpovieš, že ja neargumentujem, tak máš pravdu. Pre hlupáka tvojho kalibru nemá zmysel argumentovať.
  • jop napsal:
   oprava
   tvoje názory SÚ postavené na tvojom přirození
  • Forever Slav napsal:
   Odpověď hodná komunistického inteligenta. :D
   Čest práci, soudruhu!
   • jop napsal:
    slav
    nikdy som komunistom nebol, nič s ním nemám spoločné ani myšlienkovo.
    Komunizmus má pár dobrých myšlienok, ale väčšina je naivná.
    To však nemá nič spoločné s tým, aký si ty blb
    • Forever Slav napsal:
     Jste dobrý bavič. :D Proč nehrajete v cirkuse. ;-)
     • Forever Slav napsal:
      Oprava: Proč nehrajete v cirkuse? ;-)
      • jop napsal:
       slav
       máš problém. Keby niekto odšrauboval tú tvoju sprostú hlavu a vylial z nej tie sračky čo tam máš, a našrauboval by ti ju naspäť, ty by si umrel z prievanu medzi ušami.
       píš ešte.
       Nikomu som tu na serveri nenadával, ale blb tvojho formátu je skvelý cieľ.
       Podľa štýlu vyjadrovania a podľa toho, že ja ti hrubo nadávam a ty mi stále vykáš, odhadujem ťa na 20 ročného smrada s pupákmi na ksichte a s fotrom, ktorý si niekde nakradol a preto sa ty malý blbý smrad cítiš dôležitý
       • Forever Slav napsal:
        :D Trpíte demencí?
        Mluvíte jako nějaká nepovedená, retardovaná a zmutovaná postava Gandalfa, co si zapomněla vzít prášky proti demenci.
        • jop napsal:
         slav
         prv som trpel tak, že ak niekto písal bláboly tvojej úrovne, tak som ich vyvracal a vysvetloval že sú to bláboly. Už tým netrpím, už mám len posmech z primitívnych dementov tvojho typu obhajujúcich džunglu a právo silnejšieho psychopata nad morálnym Človekom. Lebo blbom nepomôže nič vysvetlovať, blbov treba iba tresnúť lopatou po tej tvojej sprostej hlave.
         Jediné čo pomôže je v detstve psychopatov dostať pod kontrolu, každému dať na krk elektronický obojok, aby ľudia videli že majú do činenia s psychopatmi.
         Ten obojok pre psychopatov by dnes na krku nosilo možno 99% politikov, 95% bohatých kapitalistov a určite 100% tých čo nám reálne vládnu.
         Ty si len taký malý primitívny smrad, ktorý hovno chápe a ktorého fotrovi tento džunglový systém silnejšieho zmrda vyhovuje.
         Keď tvoj foter umrie a ty nič nezdedíš, tak zdochneš od hladu. Lebo s takými sračkami v hlave nie si schopný žiadnej práce. len parazitovať vďaka tomu, čo tvoj foter nakradol
        • Forever Slav napsal:
         Děkuji. Jen jste potvrdil, že jste blázen a veškerá diskuze s vámi je zbytečná.
         PS: Nevěděl jsem, že u vás v Bohnicích mají internet.
        • jop napsal:
         slav
         znovu blábol
         Jen jste potvrdil, že jste blázen a veškerá diskuze s vámi je zbytečná
         mňa tu poznajú dva roky, so mnou diskutujú.
         S tebou tu v tejto diskusii už niekolko príspevkov bolo o tom, že s blbom je zbytočné diskutovať.
         Takže ten blázon z Bohnic si pre čitateľov tohto weby iba ty.
         Blb nepochopí že je blb, to že ti to povedali už traja ľudia ti zjavne nedopína.
         Sám povedz, či by ti pomohlo jebnúť lopatou po tej tvojej sprostej hlave. Alebo ani to už nepomôže.
         Si mladý a blbý, umreš starý a blbý. Problém je v tom, že takých blbov ako ty je na svete zbytočne moc
        • Forever Slav napsal:
         Prášky proti demenci jste si evidentně nevzal, jak je vidět.
         Blb zůstane blbem.
         Že neumíte diskutovat a trpíte ještě k tomu demencí, je váš problém. Za to kapitalismus nemůže. ;-)
         Kdybyste raději nějaký kapitál (či obecně do něčeho rozumně investoval), místo vašich dementních komentářů, vytvářel.
 10. Forever Slav napsal:
  Komunismus přišel na svět skrze žida. A to proto, aby došlo k dalšímu kroku naplnění proroctví Talmudu o pozemské světovládě dítek Izraele. Komunismus zotročil celé národy do kolektivistického rovnostářského otrokářství a za sebou zanechal až 100 000 000 mrtvých lidí. A žid komunismus posléze odhodil na smetiště dějin.
  Ale loutky jsou nepoučitelné. Komunisté prostě nepochopí, že udělali synům Izraele užitečné idioty, co je využili a posléze odhodili na smetiště dějin a nahradili jinou radikální utopistickou levičáckou ideologií jménem NEOMARXISMUS. A že komunismus je mrtvá utopistická ideologie.
 11. jan nowak napsal:
  .. pane Admine , For Sale ta~dy prossím Trollí : //
 12. Maroš napsal:
  Navždy Otrok – toto prepošli svojej alma mater – kvôli dedičnej genetike celej vašej Tor IP – trollujete debili zase z nejakej pražskej VŠ alebo univerzity, dotovanej USA ambasádov – tak nech sa o svojich dementov aj postarajú – toto je kontakt na organizáciu pre výskum zvláštnych chorôb – admin ti zasponzoruje letenku – jednosmernú – do kapitalistického raja – môžeš si tam popri tom, ako ti budú ťahať vodu z hlavy – leštiť jablká a zarábať tak milióny.
  Bee free Magor – Fly Away!
  https://rarediseases.org/for-patients-and-families/information-resources/undiagnosed-rare-disease-patients/
  Ja si dám na svoju demenciu řebříček – myší vocas, a budem snívať o ruskom kapitalizme s ďévočkami vo vani a na háku.
  • Maroš napsal:
   … naposledy mi ho vo vani vyhulil požičaný – na telefón – vianočný kapor – ho potom odpráskly hrdzavou harpúnou z chmelnice. Že im od hladu zožral špunta z vane…
  • jan nowak napsal:
   To toto nic neni.. já si letos objednal na wánoce – cez telefón Mrože – do wany..
   Michala
   • Maroš napsal:
    Nowaku – estli ja tě zalahnu v tém korytě, tak skončíš jak rohož z kočky, co vyrábajú tý kamióne…
    • jan nowak napsal:
     .. kocky !?
     Rohož ka z Krt ka.. kurwa drátek – teď sem ssi wzpoměl , že tady chybí na
     www webu Nadpis :
     ~~~~~~~~~~~~~~~ ! ! ! POZOR OUD ! ! ! ~~~~~~~~~~~~~~~
 13. jop napsal:
  Návrh boja proti trolom
  neodporúčam adminovi mazať foreslava, ale dá sa s ním vysporiadať takto:
  Ľudia čítajú diskusiu. Mnohí nevedia posúdiť hodnotu a pravdivosť diskusných príspevkov, lebo sa len učia chápať o čom sa hovorí. Teda môžu byť ľahko oklamaní.
  Čo treba robiť aby každý čitateľ na začiatku diskusie pochopil, koho má čítať opatrne?
  V každej diskusii je iba jeden prvý diskusný príspevok.
  Tí diskutéri z diskusie, čo do nej píšu v nejakom okamžiku pochopia, že niekto ako foreslav je trol, tak za tento „Prvý diskusný príspevok“ dajú krátku odpoveď: „pozor, forever slav je troll“
  Lebo každý čitateľ začína čítať diskusiu od začiatku, a hneď pekne na začiatku má od niekoľkých rôznych diskutujúcich upozornenie na trola, ktorý píše v tejto diskusii.
  Takže hneď na začiatku bude upozornenie pre čitateľa na niečo, čo nasleduje až neskôr v diskusii.
  Vymyslel som nový názov „Trollia výstraha“
  Ja dávam prvú „trolliu výstrahu“ za prvý diskusný príspevok
  • jan nowak napsal:
   A já za poslední !!
   .. Muheeee ; ))
   • jop napsal:
    nowak
    za posledný nemá zmysel, lebo už je neskoro a ľudia už trolovanie prijali za normálnu diskusiu
    a zároveň už nie je posledný tvoj príspevok ale môj príspevok.
    Preto tvoj návrh nie je správny
 14. Paul Durham napsal:
  líbíte se mi kluci – vy dělníci propagandy, příšernosti komoušů omlouváte příšernostmi korporátních fašistů a obráceně , s takovou dialektikou jděte do prdele všeci komplet
  • jop napsal:
   Durham
   písal som vyššie
   nikdy som komunistom nebol, nič s ním nemám spoločné ani myšlienkovo.
   po druhé, vymenuj mi príšernosti komunistov. Pričom ja neobhajujem „komunistov“.
   ale ak chceš niečo porovnávať, porovnávaj plusy a mínusy a nepoužívaj také silne znejúce slová „príšernosti komunistov“
   Lebo tí štbáci a sudcovia čo robili príšernosti neboli komunisti, boli súčasťou „socialistického systému“ tiež riadeného zmrdmi pri moci, a nemali so žiadnym komunizmom nič spoločné, len mali stranícku knižku
   po tretie, poznám tvoje príspevky už dlhšiu dobu, viac čítaj, viac rozmýšľaj a netrep blbiny.
   • proud napsal:
    To by bylo na dyl,obecne mas v jadru pravdu.Je faktem,ze komunismus co se tejka starosti o lidi nejde srovnavat s nicim co tu bylo a je,zatim je neprekonanej i ten socialismus,nikdo jinej se tak dobre o lidi postarat nedokazal.A co se tejka represi……je nejakej system,nebo byl,co by je nedelal? Co by se nebranil? To by nevydrzel ani „petiletku“! Ovsem ti ublizeni a „hlavne „ublizeni“ rvou jako turi a maj stejne hovno,a mit budou :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    • proud napsal:
     Je faktem,ze jak dojde na mamon a elitareni,je to hlavne v lidech,ne tolik v -ismech,jenze zrovna ten socialismus ho dokazal udrzet alespon v jakz-takz unosnejch mezich,to nedokazal zadnej jinej.A nedokaze,jakmile je to ciste jen v mamonu,o cemz socik az tak uplne nebyl a proto si s tim dokazal poradit,coz podporuje mou teorii o tom ze jak grazlum(obecne) sebereme moznost vlastnit a mit vic nez okoli,tak skoncili a nemaji nic,cim by mohli skodit!!!
     • Forever Slav napsal:
      „Zlý“ kapitalismus škodil a „milý“ komunismus, který „držel mamon v únosných mezích“, zabil jen 100 000 000 lidí. Spokojen?
      • proud napsal:
       Zonglujes milionama koukam,aniz bys vedel cokoliv blizsiho,kdepak sis to cislo vycucal? :-)))))))))))))),jedna vec,ta druha,komunismus zabijel? Nebo socialismus? A kdo vlastne,Stalin,Lenin,Trocky,Franta z Horni-Dolni?…..A kdyz to tak sleduju,jestli se komancove vozili po takovejch imbecilech zidovskejch jako byl treba FlaskabiHavel,tak udelali lidstvu jen velkou sluzbu,bohuzel to nedodelali a i tohole mrzaka kolaborantskyho nechali behat,jako strejda Adolf uz pred nima jeho gaunerskyho fotra,taky dobre naslapnul,ale nedodelal…….treba by ti stihnul bejval taky ulehcit tvy trapeni,pac by ses vubec nenarodil,abys byl zbytecnej a otravoval s picovinama za almuznu…… :-))))))))))))))))))))))
 15. Paul Durham napsal:
  a ještě poznámka k drzému vystupování xindlů : nikdo z publika nebyl schopen větu : … naši vojáci hrdině bojují za naši vlast v Afghanistánu… na místě rozcupovat i s tím kokotem, co ji vypustil z tlamy , tolik k režii komedie
 16. Forever Slav napsal:
  Jak malé děti. To se jinak říci nedá.
  Co takhle místo nadávání na kapitalismus, páni soudruzi:
  1. Navrhnout vaši alternnaživu ke kapitalismu v dnešní době
  2. Nebo nějaký kapitál vytvářet
  PS: Jen pro vaši informaci, nežijete v kapitalismu, ale korporativismu
  • Maroš napsal:
   Jop – Pozor troll? To je ako v lese výstraha Pozor strom! – nie že doňho vrazíš sprostou gebulou! ProZápadniarsky idiot študentík niekde na gumárenskej politológii, filozofii, či ekonómii, si dal anglosaský názov Forever – Večný – lebo on sa na motorke nikdy nezabije, on rakovinu nikdy nedostane, a to ich harwardské označenie Slav je na to, aby v nás evokoval sugestívne Sclav – otrok.
   Je to len malá sprostá študentská piča, ktorá intenzívne masturbuje, lebo si nevie zarobiť lówe „podradnou“ fyzickou prácou niekde na stavbe, a tak trolluje za peniaze „univerzity“, aby mohla svoj objekt sexuálneho záujmu pozvať na obed, alebo si kúpiť lepšie handry na zaujatie pozornosti. Pred ktorú nikdo na tých ich cvičeniach pochopiteľne nezavesil pravdivé informácie, pretože aj dnešný systém neučí debilov na VŠ skutočné vzdelanie, len vyššiu kvalifikáciu na sofistikovanejšiu exploatáciu tzv. „múdrych“ otrokov, ktorí sa – to je podstatné – stávajú auto-otrokmi dobrovoľne a s nadšením, a udržiavateľmi systému otrokárskych mravcov, ktoré udržiavajú svoje mravenisko pomocou násilia a debilizačných feromónov – to nie je fikcia, ale reálny model odkopírovaný zo živočíšnej ríše – Rotschildovci sú aj uznávaní entomológovia – pozrieť Miriam R. a jej otca! Dik seriál pre deti – Ferda Mravenec.
   Príbeh vášho zotročenia
   https://www.youtube.com/watch?v=wuevttoLHQI
   Money As a Debt – Peníze jako dluh (CZ) = FINANČNÁ PYRAMÍDA, lebo nič iné to nie je!
   https://www.youtube.com/watch?v=ISCSdnw1Efk
   Harvardský projekt samozničenia Slovanov – v ruštine
   https://www.youtube.com/watch?v=Tl2dm-u9uuo
   Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidáciu Slovanov – v slovenčine
   https://www.youtube.com/watch?v=bUoJIqpT4iA
   Keď zničenie nejde pomocou ideológie, musí to ísť pomocou násilného rozvratu!
   Ekonomický vrah Korporátokracia Low
   https://www.youtube.com/watch?v=8rqr5HG_yrQ
   17.11.2016 1989 – Podvod storočia
   https://www.youtube.com/watch?v=dD0YAqxR5do
   Quanti- Alchymisté z Wall streetu – CZ titulky
   https://www.youtube.com/watch?v=ji-WdIQk0JI
   A súčasní debilizátori študujúcej mládeže – producenti forever sclavs kurva!
   Andrej Kiska naživo – nepotrebuje komentár.
   https://www.youtube.com/watch?v=5jOwdARVqc8
   Na posranie – od menežéra k „dobrému“ anjelovi
   TEDxPrague – Andrej Kiska — Dve zmeny pre šťastnejší život
   https://www.youtube.com/watch?v=bueg-J9DwWs
   - – -
   Milton Friedman – je sio-žid, nositeľ Nobelovej ceny za monetárnu /obmedzene parametrizovanú/ ekonómiu, ktorý „odhalil“ mechanizmus paniky trhu, ktorým sa dá spúšťať svetová kríza – v zmysle použitia konkrétnych ekomomických parametrov známych ako Paretove magické čísla – pomer 80% ku 20%, t. j. v zmysle nastolenia skutočne funkčných – parametricky zadefinovaných vzťahov medzi ekonomickými vektormi. Vietnamský syndróm NIE JE! POSTRAUMATICKÝ ŠOK Z VOJNY! – je to šok svetovej burzy a vôbec ekonomiky štátu – svetovej mocnosti, či systému, pri ktorom verejnosť masívne odmietne vojnu ako spôsob živenia sociálneho systému založeného na živení zbrojárskej – vojnovej ekonomiky! Odpor proti vietnamskej vojne vtedy zastavil prúdenie verejných prostriedkov do vojensko-priemyselného komplexu a prepieranie ziskov cez sociálny systém – udržiavaním zamestnanosti práve v tomto odvetví – ktoré však vlastní niekto konkrétny, len nie všetci, teda nie v odvetví „ulov a vypestuj si, čo potrebuješ“. Nasledoval okamžitý odliv veľkého množstva kapitálu z odvetvia výroby zbraní, čo keď dosiahlo úroveň, ktorá znížila hodnotu akcií na 80% ich stabilnej ceny – spustilo to efekt hromadného odlivu kapitálu = samotok vína ťahaného hadicou z demižóna – Paniku na akciovom trhu! Celú Friedmanovu hypotézu sionisti úspešne vyskúšali na likvidácii austrálskej meny v 80-tych rokoch – mohutným nákupom austrálskeho dolára a jeho následným vrhnutím na trh a znehodnotením a skúpením austrálskych dlhopisov – podobne v minulosti Rotschild podvodnou informáciou – jeho agentmi rozšírenou, o údajnej prehre Angličanov s Francúzmi pri Trafalgáre, spustil paniku na Londýnskej burze a formálne – bez reálnych peňazí – lebo gentlemani musia dodržať slovo – skúpil a ovládol väčšinu britskej ekonomiky a stal sa partnerom kráľovskej rodiny, čo vyústilo do Rockefelermi vydaným a kráľovnou garantovaným papierovým zmenkám – vzniku papierových peňazí v tzv. „slobodnej“ kolónii USA.
   Milton Friedman prispel k tomu, aby USA už viedli zásadne „len“ zástupnú vojnu, čo sa im „nedarí“ tam, kde ide o skutočne veľké peniaze pre svetovú mafiu, a kde musí byť noha ich vojaka, ako je svetový trh s heroínom a jeho afganistánska produkcia. Friedman taktiež prispel k vybudovaniu systému riadených informácií s verejnosťou – známe Public Relation – PR, vďaka ktorým USA zvládli odpor verejnosti v Púštnej búrke – vojnou v „priamom“ /hovno priamom/ CNN TV prenose.
   A samozrejme – Milton Friedmanové pravidlá na plné gule využíva sudruh Soros v takých operáciách, ako bola kríza v roku 2008 a farebné revolúcie. A samozrejme Friedmanove tézy využili Klaus a Havel na rozvrat našich krajín. A samozrejme Friedmanove pravidlá používajú aj naše úrady práce na skryté udržiavanie zamestnanosti blízkej 80%, t. j., aby v nej udržiavali stav permanentnej paniky a nízku cenu práce. Pretože sa blíži otrokár – čínsky komunistický kapitalista – Big Predator, a európske krajiny na Hodvábnej ceste budú slúžiť ako „zemanovský“ zdroj kvalifikovanej otrockej práce pre svetovo-čínske sio-korporácie.
   Komunizmus ako taký, fungoval len vďaka násilnej rezerve v cene práce, pretože „všetci“ – dokonca aj ideoví dozorcovia, v ňom makali za zlomok ceny práce oproti otrokom na Západe. Účelom komunizmu bolo a je presvedčiť „druhú“ časť planéty, aby pracovala za facku, aby vyrábala za facku hodnoty, ktoré mal a má v dlhodobom pláne nakoniec uchvátiť svetový sionistický Syndikát. A v zálohe má aj úplne bezhotovostnú ideológiu Zeitgaist! Bezhotovostný Komunizmus NWO!
   Ozaj len imbecil napíše, že „za komunizmom je žid“, a potom sem
   nalepí chválospev na sionistu Friedmana! Kokot! Škoda, že sa slovo magor nedá vystupňovať, ty Forever Magor-SClav – geneticky pošahaný! Treba vás – K + K – len rozkopať ako to skurvené faraónske otrokárke mravenisko! „Minister práce“ – v časoch faraónov, bol Vrchný dozorca zodpovedný za ZVYŠOVANIE daní = výkonu v prospech „faraóna“ – dnes je to F svetová mafia, pre ktorú pracuje väčšina vlád sveta! A všetci užitoční idioti ako TY! Jebnutý študentík, zarábajúci si ako „intelektuálny“ troll – mentálny úbohý prostitút! Pozor troll = pozor hovno!
   - – -
   Tajomstvo Slovanskej civilizácie
   https://www.youtube.com/watch?v=HAVyY8AGwCg
   • Forever Slav napsal:
    Praskla vám zjevně žila, vy jeden bolševický chytráku, obdivovateli Lenina, soudruhu Maroši.
    Nevím, co má co dělat Friedman s barevnými revolucemi a Václavem Havlem, ale nechme to tak.
    Jenom – že vy zrovna jako obdivovatel žido-zednářského agenta Lenina (masového vraha milionů Rusů a ničitel historického ruského impéria) něco vykládáte. :D
    Friedman (narozdíl od vašeho milovaného Lenina) byl obráncem tradičních hodnot bílé západní civilizace. Proto nevidím problém v tom hlásit se k některým idejím (např. volný a svobodný trh, úzký stát, nízké daně atd.) Miltona Friedmana.
  • Forever Slav napsal:
   Oprava: alternativu
  • Petr C napsal:
   Alternativa je celkem jasna. Omezovani vlivu velkych korporaci. Postupne je vykupovar, nebo znarodnovat (brat zlodejum, neni zlodejum neni zlodejina). Znarodneni tkz statnich bank. Omezit jejich vliv. Banka jenz tiskne penize ma byt ve vlastnictvi statu. Velke podniky od urciteho poctu zamestnancu maji patrit statu. Misto rozprodavani prirodniho bohatsvi tezeni a zpracovavani statni firmou. Podporovat male zemedelce s kvalitni produkci, tim dostat stat na sobestacnost v kvalitnich potravinach. Je spousta realnych moznosti jak zlepsit stav dnesniho stavu. Pokud se tak nestane svet skonci pod nadvladou par jedincu. Coz uz se deje. A k teto nadvlade jim pomohl kapitalisticky system ne komunisti jenz puvodne k tomu byli urceni.
   • benmil napsal:
    +
   • Forever Slav napsal:
    1. Naučte se rozlišovat mezi kapitalismem a korporativismem. Korporativismus je problém, ne kapitalismus.
    2. Zapomněl jste dodat, že hnacím motorem kapitalismu nejsou jen samotní podnikatelé, ale zejména také STŘEDNÍ TŘÍDA. A té že všeho nejvíce vyhovuje co nejmenší zásahy a pravomoce státu.
    3. Bojovat proti korporátním banksterům tím, že zvětšíte pravomoce a časté zásahy státu do života občanů a volného trhu je přesně to, co tito korporátním fašisté chtějí. Ve skutečnosti jsou to velké korporace, které lobbují za větší státní zásahy – ať už v podobě zvyšování daní (které velké korporace unesou, zatímco to poškodí střední třídu a malé a střední podnikatele), daňové úlevy a dotace pro sebe atd. Pokud chcete pomoci např. našim zemědělcům a obecně občanům, zmenšete pravomoce státu (Úzký stát. A nebráním se částečné politice „ekonomického nacionalismu“ či protekcionismu proti globalismu). Žádná státní buzerace! Žádné dotace, úlevy apod., ale spravedlivá soutěž na volném trhu s minimálními státními zásahy – to je to, co nejvíce omezí vliv a moc velkých korporací. Bez kooperace se zkorumpovaným státním aparátem budou korporátním banksteři namydlení.
    4. Centrální banku (ČNB) možná nebude třeba znárodňovat (ač jako krajní řešení je to možné). Bohatě postačí vzít rothschildovské ČNB právo tisknout naši českou měnu a toto právo dát do rukou ministerstva financí.
    5. Chcete ochranu českých zaměstnanců a spotřebitelů a české výroby? Na to postačí jakási forma ekonomického nacionalismu či protekcionismu v určitých oblastech. Některé problémy jako stěhování některých podniků do zahraničí, levné zahraniční montovny atd. – tento problém potřebuje skutečně řešení skrze částečnou politiku protekcionismu.
    6. Je to totiž právě tak, že globalistické elity alias mezinárodní židé levičácké ideologie velmi milují – jsou to skutečně už z principu židobolševici. Komunismus byl takový judaismus v ateistické podobě, jak samotní židé přiznali. A proč vlastně mezinárodní židé tolik tíhnou k levicovým ideologiím? Světovláda židů mohla být jedině upevněna totálním ovládnutím ekonomického trhu a podkopáním národního sebevědomí a identity jednotlivých národů. Proto musel být zničen či odsunut kapitalismus a jeho nahrazení socialismem či korporativismem – aby mezinárodní žid ovládl trh. Významně mu k tomu právě pomohla i radikální marxistická-trockistická-leninská levice (viz ovládnutí ruského trhu po VŘSR 1917). Mezinárodní židé totiž potřebují socialistické prostředí jako sůl – aby si mohli vzájemně rozdávat a předávat mezi sebou ekonomické a státní pozice v jednotlivých zemích. To by v kapitalismu, kde platí rovné podmínky a pravidla na ekonomickém trhu pro všechny, nebylo možné. A podkopání národního sebevědomí a identity (hlavně především bílých národů) mezinárodní žid dosáhl pomocí “Nové levice” (neomarxistická levice) – skrze propagaci LGBT (za účelem likvidace tradiční rodiny), pozitivní diskriminace menšin atd. V kapitalismu a národním státě (s houževnatým a silným národem) by totiž mezinárodní žid (židobolševik) neměl šanci na nastolení univerzální židovské talmudické světovlády. Sotva by kdy dosáhli mezinárodní talmudičtí židé pozemské světovlády skrze konzervativní pravicová hnutí – dnešní Evropu ničí eurohujerští levičáci-neomarxisté – samozřejmě ovládáni, stejně jako dávné marxistické-trockistické-leninské bolševické hnutí, židy. Konzervativní vlastenecké organizace a lidé čelí perzekuci. Proč asi? Pravičáctví či obecně konzervativní vlastenecké skupiny a lidi nikdy moc židobolševici neměli v lásce.
    • proud napsal:
     Uz jsem reagovat nechtel,ale vzhledem k ostatnim co ctou tvoje a humlovo blemcy(to maly pismeno neni nahoda!),musim se te zeptat na jednu „malickost“: Z ceho si myslis,ze se etabloval onen korporativismus a vsechny ostatni ismy a proc? Krome feudalismu,z toho ne,ten nekdo o jeho vyhody pripravil,nerozeznajic moc penez a moci z nich plynouci,protoze jinak by se snazil zrusit nejdriv tyhle nastroje,nestalo se tak nejspis proto ze mel jak prachy,tak moc,ale chtel ji vsechnu…….Ovsem tak daleko se ty nikdy nedopremejslis,mas v sobe kapitalistickou blokadu……nebo siozidovskou,coz je totez,ale tak daleko zase nedohlidnes:-))))))))))))))))))))))))))))))
   • Jaroslav Huml napsal:
    Petr C
    jim nepomohl kapitalismus, ale Ordo´ Liberalizmus- potažmo Korporátní fašismus to jsou znaky této doby.
    Kapitalismus vznikl z feudalismu , podnikání církví,Obcí a střední vrstvy. Byl to přirozený vývoj přes Absolutismus , kapitalismus až vzniku v 30letech Ordo liberalismu´.
 17. JK napsal:
  Mně zaujalo, jak se paní Jílková rezolutně ohradila proti nařčení, že ČT je nesvobodná a nedemokratická, jelikož tlačí pouze jeden myšlenkový proud, s odkazem na to, že dotyční přeci jsou v pořadu a mohou veřejně mluvit. Aby vzápětí svým vytrvalým jekotem naprosto znemožnila odpovědět Kováčikovi na lživě sugerující otázku Bubeníka ohledně uranu, který jsme prý dávali SSSR zadarmo a nic jsme z toho prý neměli. Tak to je demokracie podle paní Jílkové.
  Navíc ten blb Bubeníků vypadal, že tomu snad i věří. Pokud o tom Kováčik něco věděl a já myslím že ano když je z oblasti kde se těžilo, tak by z něj udělal totálního vola. Ostatně jako i z Vondry a Hermana, z nichž také létaly nesmysly, jako by jim opravdu sami věřili. Jen dostat tu příležitost svobodně hovořit víc než jednoslovně.