Sunday, July 23, 2017

Saint war of Jews

Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku

23/01/2010
Většina lidí dnes ví proč se zavírali Židé do koncentračních táborů – kvůli vyhlazení. No, každý kdo se jen trochu otevřel revizionistickým názorům musel uznat, že s tím vyhlazením to nebude tak snadné. Pro tyto lidi zůstává ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentráků? V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy a to dokonce i v Berlíně. Za druhé si musíme uvědomit, že Židé měli být po válce přesunuti do rezervací na východě (původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině), kde by jim byl zřízen vlastní stát. Za třetí byli (respektive jsou) viní za stvoření komunismu a za jeho šíření a to i v mezi válečném Německu, kde když se mluví o tzv. „teroru“ na voličích ze strany NSDAP, vždy se zapomene na násilí páchané komunisty, kteří byli řízeni právě Židy a bylo nesrovnatelně větší. Musíme rovněž brát na vědomí, že právě Židé, a to se jim ani nelze divit, byli hlavními členy odboje a co do počtu na okupovaných územích, tvořili v partyzánských jednotkách většinu. Dalším neméně významným faktem, na který se nyní podíváme, je Židy vyhlášená svatá válka Německu. Židé, kteří měli velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách „Židé vyhlašují válku Německu,“ následně slovní i jiné útoky přibývaly:
Judea vyhlašuje Německu válku! Židé celého světa, spojte se! Bojkotujte německé zboží! Demonstrujte!“ – všechny hlavní titulky Daily Express, 24. března 1933.
Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a  nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války proti Hitlerově lidu.“ – Daily Express, 24. března 1933.
Každý z Vás, z Židů a Nežidů, který dosud nevstoupil do této svaté války, nechť tak učiní hned a tady. Nestačí nekupovat zboží z Německa. Musíte přerušit veškeré styky s obchodníky, kteří prodávají německé zboží nebo podporují německé lodě… musíme zničit Hitlerův režim a přivést německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich zahraniční obchod, na němž závisí jeho přežití.“ – Samuel Undermeyer, v rádiovém vysílání na WABC, New York, 7. srpna 1933. Samuel Untermeyer byl židovský vůdce a blízký přítel prezidenta Wilsona a Roosevelta.
Bernard Baruch se připojil k Samuelu Untermeyerovi a volal po válce proti Německu: „Zdůrazňuji, že porážka Německa a Japonska a jejich eliminace ze světového obchodu by dala Británii obrovskou příležitost ke zvětšení zahraničního obchodu v objemu i zisku.“ – Baruch, „The Public Years“ od Bernarda M. Barucha, strana 347 (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960). Bernard Baruch, syn německého Žida, byl poradce prezidentů Wilsona, Roosevelta a Trumana.
Toto vyhlášení války proti Německu, jsme nyní povýšili na „svatou válku.“ Tato válka skončí zničením Německa.“ Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.
Válka v Evropě je v roce 1934 nevyhnutelná.“ – H. Morgenthau, ministr financí Spojených států, Hearst Press, září 1933 (také citováno v „The Palestine Plot“ od B.Jensona, strana 11 (vydáno Johnem McKinleyem, 11-15 King Street, Perth, Skotsko).
V boji proti Německu je už několik měsíců zapojena každá židovská komunita, každá konference, ve všech syndikátech a každým jediným Židem na celém světě. Je důvod věřit, že naší úlohou v tomto boji je zvláštní význam. Vyvoláme duchovní a materiální válku celého světa proti německému úsilí stát se jednou velkým národem a aby získalo zpět svá ztracená území a kolonie. Ale židovským zájmem v první řadě je úplné zničení Německa.  Pospolu i jednotlivě, německý národ je hrozbou pro nás Židy.“ – Vladimir Jabotinsky (zakladatel židovské teroristické skupiny Irgun Zvai Leumi) v „Mascha Rjetsch“, leden 1934 (také citováno v „Histoire de l’Armée Allemande“ od Jacques Benoist-Mechina, část IV, strana 303).
Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance“).
My Židé přineseme Německu válku.“ – David A. Brown, národní předseda Židovské sjednocené kampaně, 1934 (citováno v „I Testify Againts The Jews“ od Roberta Edwarda Emondsona, strana 188 a v „The Jewish War of Survival“ od Arnolda Leese, strana 52).
Chceme vyvolat hlubokou nenávist k Němcům, k německým vojákům, námořníkům a letcům. Musíme je nenávidět dokud nezvítězíme.“ – Lord Beaverbrook (citováno v „Niemals!“ od Heinricha Goitsche).
Je zde pouze jediná síla, která se opravdu počítá. Je to síla politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na světě, protože tuto moc máme a víme jak ji použít.“ – Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27. července 1935.
Před koncem roku, bude složen ekonomický blok z Anglie, Ruska, Francie a Spojených států, který srazí ekonomický systém Německa a Itálie na kolena.“ – Paul Dreyfus, „La Vie de Tanger“, 15. května 1938.
3. května 1938, se American Hebrew (noviny) chlubily, že mají Židy v předních vlivných pozicích v Británii, Rusku a Francii, a že tito „tři synové Izraele, pošlou nacistického diktátora do pekel.“ – Joseph Trimble, The American Hebrew.
Německo je náš úhlavní nepřítel číslo jedna. Je naší povinností vyhlásit mu znovu bez milosti válku. Každý si může být jist jednou věcí: My tuto válku povedeme!“ – Bernard Lecache, prezident Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu, v novinách Droit de Vivre, 9. listopadu 1938.
Válka je nyní navrhována za účelem židovské hegemonie nad světem.“ – brigádní generál George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. března 1939.
Chtěl bych potvrdit co nejzřetelněji, že prohlášení, které jsem já a mí kolegové učinili v několika posledních měsících, a hlavně minulý týden: Židé stojí při Velké Británii a budou s ní bojovat na straně demokracie. Přejeme si, aby tomu tak bylo v naprosté shodě s britským jednáním a proto musíme najít své místo, v oblastech velkých i malých, pod řízením Jeho Veličenstva. Židovská kancelář je připravena zahájit okamžitá opatření pro využití židovské pracovní síly, technických schopností, zdrojů a dalších potřebných věcí.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, London Times, 5. září 1939, a také London Jewish Chronicle, 8. září 1939.
Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a nesmíme zapomenout na ty co žijí v Palestině, všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce.“ – „Central Blad Voor Israeliten“ v Nizozemí, 13. září 1939.
Přestaňte mluvit o mírových podmínkách! Rozbijte Německo na kousky!“ – The Daily Herald, číslo 7426, 9. prosince 1939.
Židé berou tuto válku jako válku svatou.“ – The Daily Herald, číslo 7450, 1939 (citováno v „Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende,“ od U.Backese, K.H.Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias).
I když Židé nejsou s vámi v zákopech, jsme s vámi morálně. Tato válka je naší válkou a vy bojujete s námi.“ – Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10. února 1940.
Se ztrátou Německa ztratilo Židovstvo území, z něhož působí síla. Proto bylo rozhodnuto o jeho znovudobytí.“ – Louis Marschalko, „The World Conquerors: The Real War Criminals.“
Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po sedm let.“ – Rabbi M. Perlzweig (představitel britské sekce Světového židovského kongresu), Toronto Evening Telegram, 26. února 1940.
Druhá světová válka je bojována na obranu základů judaismu.“ – Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8. říjen 1942.
Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naší válkou, že ji vedeme pro osvobození Židovstva… Nejsilnějších ze všech front je ta naše, fronta Židovstva. Nedáváme této válce jen finanční podporu, která zaručuje vojenskou výrobu, neposkytujeme vám jen plnou sílu naší propagandy, kterou je morální síla udržet tuto válku v chodu. Záruka vítězství je založena na oslabení nepřátelských sil, na zničení jejich měst, jejich odporu. My jsme trojským koněm v protivníkově pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor při zničení našeho protivníka. To je naše fronta, která je ve skutečnosti nejcennější pro vítězství.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, v New Yorkském projevu, 3. prosince 1942
Hrál jsem golf s Joe Kennedym (Americký velvyslanec v Británii). Chamberlain mu řekl, že Amerika a světové Židovstvo ho donutilo zavléct Anglii do 2. světové války.“ – James Forrestal, ministr námořnictva (později ministr obrany), Deník, 27. prosince 1945.
A co o válce řekl sám Adolf Hitler?
Je lež, že bych já, nebo kdokoliv v Německu, chtěl v roce 1939 válku. Byla vynucena a vyprovokována dvěma státníky židovského původu, nebo pracujícími pro Židy. Nikdy jsem už nechtěl, po strašlivé 1. světové válce, druhou válku proti Anglii nebo Americe.“ – Adolf Hitler, duben 1945.
Kdo tedy chtěl válku? Německo a Adolf Hitler, který Společnosti národů navrhoval odzbrojení celého Evropského prostoru a neustále po celý svůj úřad, včetně období války, navrhoval Anglii mír a spolupráci a Rudolf Hess, jenž byl odhodlán obětovat život, aby s Anglií vyjednal mír, a který byl za tento svůj statečný čin odsouzen k doživotnímu vězení, nebo nenávistná rétorika světového Židovstva, která po válce volala od počátku změny režimu v Německu?

Thursday, July 20, 2017

Slovakia and fascism

Nad Slovenskom sa zaťahujú mračná fašizmu, rozožeňme ich!

Včera v 21:39 | afinabul |  Ponerológia
Pod fasádou demokracie sa čoraz zreteľnejšie odhaľuje skutočná tvár politického systému, ktorý ovláda mnohé krajiny Európy vrátane Slovenska. Je ním fašizmus ako diktát moci veľkokapitálu uplatňovaný prostredníctvom skorumpovanej politickej a štátnej moci a ich byrokratického aparátu. Na samom vrchole pyramídy moci stoja bankárske klany a ich nadnárodné korporácie. Najnebezpečnejším je krídlo svetovládnych elít, ktoré na politickej aréne je reprezentované neokonzervatívcami (Rothschildovci, Clintonovci, Bushovci, Soroš, ….), a ktorých zámerom je nastolenie globálneho fašizmu NWO v celosvetovom meradle aj za cenu vyvolania globálneho vojenského konfliktu, ktorým by sa z jednej strany uvoľnilo obrovské ekonomické napätie a odvrátil hroziaci ekonomický a sociálny kolaps USA a z druhej strany zasa došlo k rozvráteniu a ovládnutiu Ruska aj s jeho surovinovými zdrojmi. Ak by v prezidentských voľbách bola vyhrala Clintonová, celosvetový vojenský konflikt by bol takmer s absolútnou istotou rozpútaný. Ciele neokonzervatívcov (neokonov) sú nasledujúce:
 1. Rozvrátiť a ovládnuť Rusko s jeho surovinovými zdrojmi buď vyvolaním vnútorného prevratu či občianskej vojny alebo vojenskou konfrontáciou, a tým zároveň dostať pod svoju kontrolu aj Čínu, ktorá je závislá na dodávkach strategických surovín.
 2. Rozvrátiť a ovládnuť Európu, zničiť európske národy cestou degradácie a zotročenia človeka, zničenia rodiny, národnej a osobnej identity pomocou diktátu ideológie multikulturalizmu a sociálneho inžinierstva - LGBTI, gender ideológie, feminizmu a pod. ako aj pomocou riadenej invázie moslimov a radikálnych bojových džihádistov s výmenou pôvodného obyvateľstva za invazívne druhy (Kalergiho plán) a následným nastolením fašisticko-islamskej diktatúry v podobe kalifátu, do ktorého sa postupnými krokmi pretransformuje súčasná EÚ.

Je veľkým šťastím pre ľudstvo, že v amerických voľbách zvíťazil Donald Trump, za čo patrí vďaka americkým občanom - voličom, ktorí precitli zo zlého sna a preukázali skutočné vlastenectvo a odvahu vzoprieť sa tyranii satanistického ZLA, ktoré zaťahovalo okolo krku USA a celého sveta svoju smrtiacu slučku. Kiežby aj slovenskí voliči takto precitli a uvedomili si, že všetky oligarchické štandardné strany vedú Slovensko do fašistickej pasce a otroctva. Donald Trump, aj keď je stále pod obrovským tlakom neokonzervatívcov a ich neustálych útokov, úspešne marí ich šialené zámery nastolenia NWO a vyvolania globálneho vojenského konfliktu. Ich pozície postupne slabnú, čo v nich vyvoláva doslova zúrivosť, ktorej prejavy sú až smiešne a nanajvýš trápne (napr. neustály plač nad tým, že prehrali, lebo Rusko zasahovalo do ich volieb). Je evidentné, že títo zaslepení šialenci novodobého globálneho fašizmu by sa nesprávali o nič lepšie ako šialenec Hitler a s určitosťou by nasmerovali ľudstvo k celosvetovej vojenskej katastrofe. Vyhli sme sa jej doslova v hodine dvanástej.
Neokonzervatívne krídlo globálnych mocenských elít utrpelo dve závažné porážky - nepodarilo sa im uskutočniť politický prevrat v Rusku a prehralo v prezidentských voľbách v USA. Preto o to zúrivejšie sústreďuje svoju pozornosť na Európu a uskutočňuje svoje zlovestné zámery hlavne cez jej podriadený byrokratický aparát Bruselu a politické bábky na čele najväčších štátov (Merkelová, Macron), sionistické tajné služby a mimovládne organizácie. Usiluje sa aspoň o naplnenie vyššie uvedeného cieľa č 2. Tak ako pred druhou svetovou vojnou, znovu sa nad Európou zaťahujú mračná fašizmu. Na čele s Nemeckom a za podpory Francúzska sa pod dohľadom sionistických svetovládnych elít inštaluje fašistická totalita. Ide o fašisticko-islamské jadro, do ktorého nás ženie Ficova vládna garnitúra, aby zbavila Slovensko posledných zvyškov suverenity a podriadila ho pod totálnu nadvládu Nemecka a fašistickej byrokracie EÚ. Fico zrejme vidí svoju budúcnosť ako vodca malého štátu v područí a pod "ochranou" fašistického Nemecka. Preto aj s podporou sionistických sorošovských mimovládok robí všetky kroky na upevnenie fašistickej totality na Slovensku a búra posledné zvyšky zdanlivej demokracie a právneho štátu. V tomto sú všetky vlastizradné sily na Slovensku veľmi aktívne a dobre zohraté. Vo svojej ústretovosti a lokajstve voči cudzím sionistickým mocipánom iniciatívne prijali fašisticko-inkvizičnú novelu zákona o boji proti extrémizmu z dielne ministerky spravodlivosti (nespravodlivosti?) - Lucie Žitňanskej, ktorá sa vo svojej ľudskej nenávisti a zákernosti zaradila medzi také ženské "beštie" v ľudskej koži ako srbská mäsiarka Albrightová, zradkyňa Nemecka a Európy Merkelová či masová vrahyňa Clintonová. Žitňanskej sa máli, že na Slovensku bolo v roku 2015 za extrémizmus odsúdených len 30 ľudí. Ona vo svojom neukojenom krvilačnom sadizme potrebuje, aby ich boli tisíce, aby na Slovensku zavládol strach a teror. Postavila sa na čelo inkvizície na Slovensku, jej ministerstvo menuje "znalcov" pre oblasť politického a náboženského extrémizmu, čiže "poradcov" pre inkvizičný tribunál zriadený pri Špecializovanom trestnom súde a už teraz sa vo svojich zvrhlých chúťkach teší, ako budú trestne stíhané celé masy odporcov fašistickej totality. Táto zločinecká a zlodejská banda chce upevniť svoju totálnu nadvládu nad celým Slovenskom a rozbehnúť monster procesy s triednym nepriateľom, ktorým bude každý, kto sa postaví na odpor ich protiľudovej vlastizradnej politike.
K moci sa dostávajú psychopatické a sociopatické beštie, ktorých božská iskra v duši, čiže svedomie, dávnom vyhorela a vyhasla, a preto sú nútení vyživovať svoje odumreté duše pocitom moci a bohatstva, chladnokrvnej a nemilosrdnej nenávisti, prinášaním zla, násilia, deštrukcie a utrpenia druhým. Sú to veľmi nebezpečné a zároveň poľutovaniahodné kreatúry, lebo ich mená sú vymazané z knihy života. Za maskou ich sladkých rečí o slušnosti a politickej korektnosti sa skrýva ich odpudzujúca falošnosť, karierizmus a nenásytná túžba po moci a bohatstve, mŕtvolný chlad, bezcitnosť a bezduchosť. Podarilo sa im položiť Slovensko na kolená a priniesť utrpenie miliónom ľudí, o čom svedčí priam katastrofálne číslo vyše 3 miliónov exekučných prípadov, ktoré momentálne terorizujú chudobných Slovákov. V ničení ľudu Slovenska veľmi úspešne napredujú. Napriek tomu sa im to stále máli a pripravujú inkvizičný teror. Majú snáď obavy, že ubiedenému ľudu Slovenska dôjde trpezlivosť a pošle ich na smetisko dejín tým, že prestane voliť ich systémové oligarchické strany a bude voliť nesystémové pronárodné strany a hnutia? Chcú tomu predísť tak, že odstránia a umlčia svojich politických protivníkov a kritikov?
Ale veď oni sami svojím radikálnym extrémizmom, ktorý prerastá do inkvizičného teroru, napĺňajú skutkovú podstatu extrémizmu vrchovatou mierou. Mocipáni majú veľké obavy zo skutočnej demokracie, čiže vôle ľudu, a preto neustále stupňujú svoj diktát postupným okliešťovaním demokratických práv a slobôd občanov. Nielenže z nás robia ekonomických otrokov, ale útočia aj na slobodu nášho myslenia, cítenia a vyjadrovania. Mocenské špičky chcú úplne ovládnuť a zničiť naše duše, keď už tie svoje zničili a zapredali Zlu. Tušia, že väčšina občanov ešte nestratila zdravý rozum, ľudský cit, sebaúctu a charakter. Preto sa nás chystajú zastrašiť a nachytať do nastražených podlých diabolských pascí, do ktorých máme svojou neopatrnosťou padnúť, aby nás následne mohli chytiť a odsúdiť. Nuž pozrime sa na tieto prichystané pasce:
 1. Pasca holokaustu. Holokaustová mašinéria sa používa na upevňovanie moci sionistických svetovládnych bankárskych elít a ich korporácií a zastrašovanie ľudí, ktorí spochybňujú ich nároky na absolútnu moc. Týmto však len robia medvediu službu židovskému národu, svojím sionizmom vyvolávajú v ľuďoch znechutenie a provokujú antisemitizmus. Prečo nás neustále kŕmia holokaustom a nenechajú od neho čo i len na chvíľu oddýchnuť ani po viac ako 70 rokoch? Prečo tak nehorázne znesväcujú to, čo malo zostať svätou pamiatkou na nevinné obete ľudí v koncentračných táboroch? Chystajú aj oni koncentračné tábory pre nepohodlných a odsúdených vo vykonštruovaných monster procesoch podľa inkvizičného zákona o boji proti extrémizmu?
 2. Pasca islamofóbie. Namiesto toho, aby bol islam v Európe zakázaný ako vražedná a nenávistná, čiže nanajvýš extrémistická ideológia horšia od fašizmu, ktorá je v diametrálnom rozpore s európskym právnym systémom a ktorá neustále plodí násilie a vraždenie a ohrozuje civilizačné výdobytky Európy, je forsírovaný ako mierumilovné náboženstvo, ktorého kritika sa považuje za extrémizmus. Kritika kresťanstva je však vítaná. V Západnej Európe sú dokonca odstraňované posledné zvyšky kresťanstva, lebo vraj urážajú náboženské cítenie moslimov, ktorého podstatou je nenávisť voči inovercom či nevercom.
 3. Pasca homofóbie. Diktát loby LGBTI, gender ideológie a iných zvrátenosti má za cieľ zničenie rodiny a hlavne útok na kresťanov, ktorí si ctia manželstvo ako zväzok muža a ženy posvätený Bohom. Pritom kresťania milujú všetkých ľudí, aj homosexuálov, len upozorňujú na to, že všetky tie sexuálne zvrátenosti sú hriechmi sodómie a nemala by byť dovolená ich agresívna propagácia v spoločnosti, ba dokonca už aj v materských škôlkach a na prvom stupni základných škôl spôsobujúca ničenie nevinných detských duší. Miesto toho, aby štát ekonomicky podporoval rodiny s deťmi a osamelé matky, tak ich deptá silným ekonomickým tlakom, čím spôsobuje úmyselnú genocídu pôvodného obyvateľstva a pripravuje jeho náhradu za moslimské obyvateľstvo s ich populačnou explóziou. Cieľ - zničenie ťažko ovládateľnej a inteligentnej pôvodnej európskej civilizácie.
 4. Pasca rasizmu. Zákaz poukazovania na to, že občania rómskeho etnika v prevažnej miere parazitujú na sociálnom systéme tohto štátu, ktorého rozpočet napĺňajú svojimi daňami poctivo až otrocky pracujúci občania, len aby prežili. Pritom občania rómskeho etnika sú štedrými dávkami stimulovaní k vysokej pôrodnosti. Základnou úlohou štátu by však malo byť vypracovanie a riadenie takých programov a projektov, ktoré by výrazne zvýšili zamestnanosť tohto etnika, trebárs aj programom rozvoja poľnohospodárstva a iných odvetví, kde by cigánski spoluobčania našli svoje pracovné uplatnenie. Zo strany štátu tu ide o ozajstný rasizmus, lebo nevytvára podmienky pre pracovné uplatnenie sa Rómov, a takto ich etnicky diskriminuje.
 5. Pasca Slovenského štátu. Nášmu národu sa odopiera právo byť hrdý na svoju históriu, ku ktorej patrí aj dedičstvo Slovenského štátu, vďaka ktorému bol slovenský národ zachránený a prekvital, či dedičstvo socializmu, na pôde ktorého sa prejavil tvorivý potenciál nášho ľudu a rozvinuli sa dobrosrdečné medziľudské vzťahy na rozdiel od súčasného mafiánskeho zlodejského zločinného systému ľudského egoizmu a bezohľadnosti. Upierať Slovákom právo na svoju históriu je zhubným prejavom extrémizmu a nenávisti k národným tradíciám a národnej histórii. Prečo sa Francúzom neupiera právo oslavovať veľmi krvavú Francúzsku revolúciu s miliónmi obetí ako aj Napoleonove vojenské avantúry? Prečo my máme nenávidieť a odsudzovať svoju históriu? Len preto, že sme malý a zotročený národ? Dokonca už útočia aj na takých slovenských velikánov, akými sú Štúr či Vajanský. Napĺňajú tak skutkovú podstatu trestného činu hanobenia slovenského národa.
 6. Pasca Ruska. Zrejme aj láska k ruskému národu, ruskej kultúre, obdiv k Putinovi budú považované za extrémizmus. Pritom Rusi sú našim bratským slovanským národom, ktorý bol svetovládnou sionistickou elitou odsúdený na zničenie a ovládnutie aj prostredníctvom domácej vlastizradnej oligarchie, keď malo dôjsť k nehoráznemu a totálnemu rabovaniu ruského surovinového bohatstva. Bez tohto rabovania je sionistická svetovláda PAX AMERICANA odsúdená k zániku, lebo je na ňom priam bytostne závislá. Blíži sa bezprostredný pád sionistického impéria, ktorého zdochýnajúci kôň vo svojej zúrivej nenávisti voči Rusku kope na všetky strany. Práve táto šialená nenávisť vojnových štváčov voči Rusku je skutočným a veľmi nebezpečným extrémizmom, a nie láska k bratskému slovanskému národu.

Tieto pasce sú základnými, ktoré už Satan naplno odhalil. Musíme však byť veľmi na pozore, aké ďalšie ešte chystá. Hneď ich musíme odhaľovať a dávať na všeobecnú známosť. Boj Dobra so Zlom sa dostáva do svojho vrcholného štádia práve v tomto čase, keď svetový imperializmus prerastá do svojho vrcholného štádia globálneho fašizmu.
Žiaľ, aj nad Slovenskom sa zaťahujú ťažké mračná fašizmu a sily Zla - sionistický mimovládny tretí sektor (tzv. sorošovci) spolu s vlastizradnou, skorumpovanou a zapredanou vládnou garnitúrou likvidujú našu slobodu a demokraciu. Tie sily Zla, ktoré sa pustili do boja s fantómovým extrémizmom, sami produkujú extrémizmus toho najväčšieho kalibru, ktorý spočíva v nasledujúcom:
 • Zneužitie právomoci verejného činiteľa prijatím protiústavnej novely zákonov likvidujúcej ústavné právo na slobodu slova, názoru a prejavu
 • Likvidácia demokratického zriadenia a inštalácia nástrojov fašistickej diktatúry zriadením inkvizičného tribunálu pri Špecializovanom trestnom súde a trestného komanda NAKA za účelom perzekúcie politickej opozície a odporcov nastolenia fašistickej totality
 • Ekonomická, sociálna a duchovná genocída slovenského národa, cielený ekonomický a duchovný rozvrat rodiny ako základu zdravej spoločnosti, propagácia perverzných zvráteností
 • Likvidácia posledných zvyškov štátnej suverenity, vlastizradné zapredávanie a vháňanie Slovenska do otrockého vazalstva a područia zahraničných mocností a nadnárodných korporácií
 • Hanobenie Slovenského národa, jeho histórie a potláčanie slobody kresťanského vierovyznania

Menovanie znalcov pre oblasť politického a náboženského extrémizmu je jasným signálom, že silám Zla ide o vyvolanie strachu a nastolenie teroru, aby sme sa už teraz v neistotách triasli pred tým, čo bude tzv. "znalcami" považované za extrémizmus. Ide o nastolenie ideologickej fašistickej totality, ktorá bude prenasledovať Pravdu a jej stúpencov, lebo je viac ako isté, že za extrémizmus bude považované hlásanie Pravdy a zdravých názorov na život. Povolená bude len Lož vo všetkých jej podobách a zvrátená ideológia, podkopávajúca samotné základy zdravej a životaschopnej demokratickej spoločnosti. Situácia je veľmi nebezpečná, lebo sa otvára pole neorané pre najodpornejšie ľudské bytosti - beštie v ľudskej koži, zvrátených sadistických inkvizítorov, udavačov, bezcharakterných zapredancov moci a mamone, ktorí zapredali svoje duše diablovi. Takéto beštiálne bytosti dokázali dokonca v minulosti zneužiť a zvrátiť aj tie najkrajšie ideály kresťanstva pri uplatňovaní svojej moci. O to ľahšia bola ich pozícia, keď bolo kresťanstvo porazené a zvíťazil ateizmus, ktorý odstránil všetky zábrany Zlu, aby sa mohlo rozbesnieť do nevídaných podôb (francúzska a ruská revolúcia, svetové vojny, sionizmus a jeho krvavá cesta k svetovláde, atď).
Boj s týmito silami Zla je o to ťažší, že v ich rukách je moc a bohatstvo, ako aj masovokomunikačné prostriedky (mainstream). Je však jedna oblasť, ktorej sa títo služobníci Zla boja ako čert kríža. Je ním duchovné prebúdzanie sa a precitnutie národov. Preto ich ideologická a propagandistická aktivita v tejto oblasti je obrovská. Ekonomickým zotročením človeka dosiahli to, že ten rezignoval a je apatický a ľahostajný na spoločenské dianie a nevidí východisko zo svojej biedy. Aby sa zo svojej duchovnej otupenosti ani nikdy neprebral, zaneprázdňujú ho primitívnou formou zábavy, kultúrnym a morálnym bahnom, ktoré na nás váľajú zo všetkých strán. Darí sa im ovplyvňovať spoločenskú mienku aj kydaním špiny na progresívne vlastenecké sily (ĽSNS, Matica slovenská, Asociácia slovenských vojakov, …) a vyvolávaním atmosféry strachu z prenasledovania za tzv. extrémizmus. Nastal čas, ktorý predvídal Churchill, kedy skutoční fašisti sa nazývajú antifašistami. Ti "slovenskí" sú priam posadnutí nenávisťou k slovenskému národu, vlastenectvu a kresťanstvu.
Je preto úlohou skutočných vlastencov a kresťanov prebúdzať ľudí z panujúcej beznádeje a bezvýchodiskovosti tým, že budú v zúriacej "informačnej vojne" neohrozene ukazovať, aká je Pravda a v čom spočíva spoločenské ZLO, ktoré nebezpečne ohrozuje našu existenciu a zbavuje nás posledných zvyškov slobody a demokracie. Pravda je našou jedinou a najúčinnejšia duchovnou zbraňou, ktorou môžeme aktívne vzdorovať Zlu. Žiaľ, v súčasnosti je kresťanstvo mľandravé a bezzubé. Pápež kresťanov zradil v prospech islamizácie Európy a otvoril brány ovčinca vlkom, pred ktorými nás vystríhal Ježiš Kristus. Ak sa väčšina ľudí prebudí, ešte sa bude dať situácia zachrániť. Prebudená duchovná revolučná vlna má šancu zmiesť súčasný zločinný oligarchický fašistický systém. Alebo ho odstránime, alebo on zničí nás! Inej cesty niet! Duchovné prebudenie sa národov a ľudových más je divokou kartou, ktorá sa sionistickým mocenským elitám vymyká z rúk, a preto besnejú! Služobníkov Satana bude privádzať do nepríčetnosti, keď uvidia, ako z našich tvárí vyžaruje radosť, šťastie, pohoda, úsmev, nadhľad, čisté svedomie, osobná statočnosť a odvaha, lebo vieme, že na našej strane je Boh a konečné víťazstvo. Prehrali v Rusku, prehrávajú v USA a musíme sa pričiniť, aby prehrali aj v Európe a na Slovensku. Je iróniou osudu, že do tohto odchádzajúceho vlaku, ktorý sa rúti do priepasti, nasadla naša vládna garnitúra na čele s Ficom a ženie tam celé Slovensko. Stratil Fico úplne súdnosť, alebo za tým, čo stvára, sa skrýva niečo oveľa horšie? My, ktorí ešte počujeme hlas svedomia, nesmieme zápecnícky trčať v kúte, lebo tým zrádzame Ježiša Krista, ak na poli duchovnom nebojujeme za spravodlivosť, slobodu a pravú demokraciu. Alebo sa pričiníme o budovanie Kráľovstva Božieho na Zemi, alebo zahynieme! Platí to tak pre jednotlivcov ako aj pre celé národy. Do života vo večnosti prejdú len tí, čo sú duchovne živí a ich šľachetné citlivé duše ožaruje božská iskra - svedomie! Nedovoľme, aby v nás vyhasla, lebo je iskrou Božieho svetla, čo nás navzájom spája a povznáša ako duchovné bytosti, zjednocuje s Bohom a robí z nás Božie deti, ktorých mená sú zapísané v "knihe života". Podľa zvrátených kritérií fašistických inkvizítorov na čele so Žitňanskou je akiste najväčším extrémizmom Slovo Pravdy Ježiša Krista. Preto buďme aj my kresťania a vlastenci extrémistami pri presadzovaní Pravdy, Lásky, Dobra a Spravodlivosti a odhaľovaní podstaty spoločenského Zla. Nenechajme sa ním zotročiť a preberme iniciatívu do vlastných rúk hlavne formovaním pozitívneho, optimistického a pravdivého "informačného poľa". Nastavujme Zlu jeho pravé zrkadlo, a tým eliminujme jeho moc!
Ing. Peter Kohút, CSc.
http://blog.hlavnespravy.sk/1825/nad-slovenskom-sa-zatahuju-mracna-fasizmu-rozozenme-ich/

Wednesday, July 19, 2017

War against language

Americká universita říká, že používání výrazu „politická korektnost“ je politicky nekorektní „mikroagrese“

freespeech-mVálka proti jazyku se prodrala do nových hlubin nepříčetnosti. Jestli jste si mysleli, že válka proti jazyku vedená některými Americkými vysokými školami se už vymkla kontrole, tak to jste ještě nic neviděli. Podle University of Wisconsin-Milwaukee je používání výrazu „politicky korektní“ pejorativní, je tudíž politicky nekorektní „mikroagresí“.
Kampaň nazvaná ‚Jen slova‘, která usiluje o „zvýšení povědomí o mikroagresích a jejich dopadech“ tvrdí, že termíny „politicky korektní“ a jejich obdoby „se staly způsobem jak zaplašit politiku jazyka a říkat, že někteří lidé jsou na ni přehnaně ‚citliví‘.“
K jiným slovům a výrazům považovaným za urážlivé patří;
-          Chromý (protože „zesměšňuje a ignoruje životy amputovaných“)
-          Retardovaný („útočí na lidi s pozměněnými kognitivními, emotivními a fyzickými schopnostmi jako na směšné“)
-          Hulvát („Předpokládá jako výlučný motivační faktor k jednání násilnost. Ignoruje při tom problémy chudoby, vzdělání a jiné institucionální bariéry“)
-          Ilegální cizinec („Neschopnost uznání lidskosti imigrantů“)
-          Šílený („Vytváří negativní a ponižující pohled na lidi s mentálními diagnózami“)
-          Socka („Předpokládá, že jedinci žijící z dávek, to dělají proto, že jsou líní“)
-          Chamraď (Použití této třídy marginalizuje a zavrhuje lidí s nižším sociekonomickým statutem“)
Jak dokumentuje Peter Hasson z College Fix, ač muž za touto kampaní Warren Cheres volá po tom, aby se mračili nad používáním běžných přívlastků, tak byl sám opakovaně nachytán, jak pejorativně používá slova „Žid“.
Jak už jsme rozsáhle dokumentovali, směrnice k chování a mluvení vydávané jak učitelům, tak studentům na vysokých školách po celé zemi zdůrazňují politickou korektnost na úkor svobody projevu.
„Směrnice pro mluvu oproštěnou od zaujatosti“ vystavené na webu University of New Hampshire, o kterých jsme letos měli titulek, prohlašují za „problematické“ i slovo Američan, protože to „předpokládá“, že US jsou jedinou zemí na těchto kontinentech (Severní a Jižní Amerika).“
Další odrazují od slov a výrazů včetně např. „obézní“, „normální“, „mateřství“, „otcovství“, „homosexuální“, „ilegální cizinec“ a „starší občan“.
V červenci jsme rovněž referovali o tom, jak University of Wisconsin (Stevens Point) učí členy fakulty všem způsobům neškodného chování a z frazeologie se vylučují všechny příklady „rasové mikroagrese“.
K jejím příkladům patří: Zeptat se někoho, odkud je a kde se narodil, říci někomu, aby mluvil dobrou angličtinou, říci někomu, že má několik černých přátel, říci, že nejste rasista, poklona člověku s Asie, tvrzením, že má velice dobrou výslovnost.
Největší lobbyistická skupina za práva gayů ve Spojených státech nedávno apelovala na školy, aby odstranily „genderové stereotypy“ tím, že bude personál školit, aby se ve třídách vyhýbal slovům „chlapec“ a „děvče“.
Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
October 21, 201522 Komentářů k Americká universita říká, že používání výrazu „politická korektnost“ je politicky nekorektní „mikroagrese“

 1. :) napsal:
  newspeak^2
 2. tomax napsal:
  No jo, jenže když něco označím jako „mikroagresi“, je to pejorativní slovo, je to tudíž politicky nekorektní „mikroagresí“ – ta „mikroagrese“. Takže také patří na index.
  • Burák napsal:
   A to je teprve začátek. Pokrokové americké university přijdou i s pikoagresí, a posléze i s nanoagresí. Třeba spojka „a“ je nanoagrese, protože předpokládá, že místo jedné věci jste měl na mysli dvě, aniž jste na to dopředu upozornili. Až se tato metodika prosadí, budou propagátoři mikroagrese považováni za tupá, sprostá, agresivní hovada.
 3. to je jedno napsal:
  Je to prakticky stejné jako vyříznutí jazyka z úst
 4. Jaris napsal:
  Lidi, ja zas nemuzu spat, tak se alespon smeju.
  • Jaris napsal:
   U nas jsou dve hodiny rano, takze nejde o zadnou odpoledni siestu, chi, chi.
   • hel napsal:
    rozumim, jaris, já to mám taky tak…akorát u protinožců…
    • Burák napsal:
     Hrome, teď jste mi zamotali hlavu. Jak můžou být na dvou opačných místech na zemi dvě v noci? Hele, nechcete současně s Jarisem vykouknout na chodbu, jestli se neuvidíte?
     • hel napsal:
      :-)) když napíšu, že to mám taky tak jako jaris, znamená to, že také jako ona bývám ještě ve dvě v noci vzhůru, nikoliv, že se s ní nacházím ve stejném časovém pásmu
 5. weissbach napsal:
  Vůbec nejlepší je tyto zhovadilosti ignorovat a mluvit „jak nám zobák narostl“. Tyto a další úchylárny zajdou na úbytě. Jak doufám i se svými „tvůrci“.
 6. doktor napsal:
  když bych ho poslal do řiti – je to věta pejorativní rozkazovací? To abych věděl co dělám.
 7. Rudolf napsal:
  ….a pak že islámští radikálové jsou nebezpeční!
 8. martin bareš napsal:
  komunikace ztratila smysl, neexistuje, to tvrdím už dlouho.
  Budem se bavit o peetchovinách a skutek přitom utek.
 9. benmil napsal:
  Pokouším se představit si, že by v Americe, nebo i jinde, kdysi existovala politická korektnost. Jak by nějaké hate free ministerstvo nebo orgán pravdy buzeroval autora nebo média třeba za toto:
  Prohráli by válku ještě dřív, než by ji začali.